D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 181_288_pix_Oldal_40_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Az oppaui anilin-gyár felrobbanása után keletkezett százméter széles és harmincz méter mély tó
B e s o r o l á s i   c í m : Oppaui anilin-gyár felrobbanása után keletkezett százméter széles és harmincz méter mély tó
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2020-05-14
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 68. évf. 20. sz. (1921. október 23.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Könnyűipar, vegyipar
A l t é m a k ö r : Vegyipar általában
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : látkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : gyáripar
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : amin
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : robbanás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó :
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Németország
G e o N a m e s I d : 2921044
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1921
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Az oppaui anilin-gyár felrobbanása után keletkezett százméter széles és harmincz méter mély tó.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "A BASF oppaui gyárában történt baleset egyike a történelem legsúlyosabb vegyi katasztrófáinak. 1921. szeptember 21-én az egyik tároló, amiben ammónium-nitrátot és ammónium-szulfátot tároltak, felrobbant. A robbanásban legalább 560 ember halt meg, a sebesültek száma a kétezret is meghaladta. Még ma sem tudjuk, mi történt pontosan.
Az egyik, húsz méter magas tárolóban az ammónium-szulfát és az ammónium-nitrát összekeveredett, és a keverék a saját súlyától egy tömör, gipszszerű anyaggá egyesült, ami kitöltötte a silót. A munkásoknak kőfejtőcsákánnyal kellett kibontaniuk magukat, hogy az összeomló műtrágya maga alá ne temesse őket. Ekkor támadt az az ötletük, hogy gyorsítsák fel a munkát, és használjanak dinamitot a takarításhoz.
Hogy pontosan mi történt, azt sosem tudjuk meg, mert a dinamit berobbantott vagy 450 tonnányi anyagot. A robbanás 1-2 kilotonna TNT erejével rázta meg a környéket, és mindenki meghalt, aki a közelben tartózkodott. A lökéshullám még 25-30 kilométerrel arrébb is ablakokat tört be, a robbanás hangját pedig még a 300 kilométerre lévő Münchenben is hallani lehetett. Az oppaui gyártelep lakóházainak 80 százaléka megsemmisült a robbanásban, így hétezren maradtak otthon nélkül. A robbanás helyén egy 20 méter mély, 90 méter széles és 120 méter hosszú kráter maradt."
(Forrás: https://index.hu/tudomany/til/2015/12/15/dinamittal_takaritottak_mutragyat_verfurdo_lett_a_vege/)
K A P C S O L A T O K 
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1582x1122 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 299 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna