D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 3372427413_e1e37e0d0a_o.jpg
C Í M 
F ő c í m : St Anthony of Padova Parish Church, Zugló [Zuglói Páduai Szent Antal plébániatemplom]
B e s o r o l á s i   c í m : St Anthony of Padova Parish Church, Zugló [Zuglói Páduai Szent Antal plébániatemplom]
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Csuhai
U t ó n é v : István
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
N é v v á l t o z a t o k : Istvan
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2010-02-01
E s e m é n y : kibocsátva
I d ő p o n t : 2009-03-21
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A Flickr-be való feltöltés dátuma.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Flickr
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Flickr
J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.0
T É M A 
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Magyarországi látnivalók
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : templom
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : modern építészet
M i n ő s í t ő : stílus
T á r g y s z ó : épületkép
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Budapest
G e o N a m e s I d : 3054643
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : At Bosnyák Square, Budapest, Hungary. This is to praise one of the most outstanding Hungarian avantgarde architects of the first half of the 20th century, Gyula Rimanóczy (1903-1958), a novatory master of modern church building (see his other excellent work in Budapest, Pasarét), though he was an all-round designer of buildings having different functions, e.g. private houses, dwelling estates, schools, public spaces, after 1948 when his private office was banned and he was forced to join a state-run architectural firm, even industrial constructions. St Anthony of Padova Church was began in 1941, main construction works were done between 1942-44, consecration took place on 18th August, 1946, though the building has been never fully completed. Its robust outlook and modernist inner places are both first range achievements.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A Bosnyák tér és környéke a 20. század elején kevéssé lakott terület volt. Az itt élő katolikus lakosság az Erzsébetvároshoz tartozott, majd a hívek lelki gondozását és a plébánia megszervezését Barkóczy Sándor lelkészre bízta egyházi főhatósága (1917). Az alapkőletételt (1922. június 25) követően egy év múltán sor kerülhetett a hívek áldozatkészsége és az iparosok ingyen-munkája következtében a Páduai Szent Antalhoz címzett vasbetonból készült plébániatemplom felszentelésére (1923. június 17). A titulus szent oltárképét Lohr Ferenc festette. A ma látható plébániatemplomot Barkóczy Sándor plébános építteti 1941-1944 között Rimanóczy Gyula tervei szerint. Az építész két tervet készített a pályázatra, a második terv centrális kialakítású belső teret tartalmazott, szabadon álló harangtoronnyal. A bíráló bizottság az első, 18. számot viselő tervet részesítette előnyben, és ítélte oda a 2000.- pengős első díjat, ugyanakkor dicséretben részesítette a pályadíjat nem nyert 19. számú tervét 1941. április 9-én. A plébániatemplom végül 1957-ben készült el. Modern belső tere és robusztus külseje mond formabontó újítása volt az építésznek.
K A P C S O L A T O K 
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1248x1285 pixel
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Fucskó Anna
S z e r e p   /   m i n ő s é g : ellenőrzés
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Simon Jennifer