D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 3260925672_8dfbf68f12_o.jpg
C Í M 
F ő c í m : Budapest - Művészetek Palotája (Palace of Arts)
B e s o r o l á s i   c í m : Budapest - Művészetek Palotája (Palace of Arts)
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
N é v v á l t o z a t o k : jaime.silva
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2010-01-24
E s e m é n y : kibocsátva
I d ő p o n t : 2009-02-07
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A Flickr-be való feltöltés dátuma.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Flickr
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Flickr
J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.0
T É M A 
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Magyarországi látnivalók
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : belső épületrész
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kulturális intézmény
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : művészeti intézmény
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Budapest
G e o N a m e s I d : 3054643
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : arch.: Gabor Zoboki, 2005
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Az épület külső-belső megjelenését a Zoboki, Demeter és Társai Építésziroda álmodta meg, és ami megvalósult - ahogy Zoboki Gábor vezető építész fogalmazott a palota funkciójára utalva - egyfajta "kulturális bevásárlóközpont" lett. A Művészetek Palotája az építészeti alapkoncepció szerint a Nemzeti Színház eklektikus, ékszerdobozszerű megjelenésével szemben szándékosan visszafogott, ám a hamuszürke, mintás kövekkel burkolt amorf külső egye- nesen egy bevásárlóközpont képét sugallja. A nappal látha- tó visszafogottsággal szöges ellentétben áll az éjszakai dísz- világítás: a folyamatosan változó színekkel megvilágított épület várhatóan nem csak vizuális színfoltja lesz a város- nak. A szabálytalan ötszög alapú építmény egyébként csak nevében és belső kialakításában palota: a homlokzat üveg- falát leszámítva leginkább erődre emlékeztetnek a lőrés- szerű ablakokkal tagolt hatalmas falak, és érthetetlen, hogy a Lágymányosi hídról nézve miért a klímaberendezés óriá- si csöveit láttatja üvegfal mögött az építész. Zoboki Gábor az építészeti koncepcióról szólva elmondta: a tervezésnél az épület belső funkcióira helyezték a hangsúlyt, s ennek rendelték alá az épület külső arculatát, amelynek stílusa az egyiptomi archaikus sírokat - a masztabákat idézi. Az impozáns előcsarnok vagy a világos, juharfa borí- tású hangversenyterem a világ élvonalába tartozó hang- zásával és egyszerűségében is fenséges megjelenésével azonnal feledtetni tudja az épület komor külsejét. A bel- ső terek élnek - éles kontrasztot állítva ezzel az épület doboz jellegének. Eközben belül is visszaköszön a külső kőburkolat, amit a textúrájában és színében is melegebb hatású faborítás tesz emberközelibbé. Hatalmas terek, széles lépcsők, az embert törpévé varázsoló belmagas- ság és intim fülkék, ablakmélyedések, társalgók egyszer- re vannak jelen. A földszint a hétköznapoké: a múze- um könyvesboltján, kávézóján és a ruhatáron kívül más nem is található itt; az első szinten lévő foyer-val kezdő- dik a művészetek ünnepe. Ez a központi rész, innen ér- hető el az épület három, építészetileg is külön megfo- galmazott, jól körülhatárolható egysége
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : molamoni: Palace of Arts [Művészetek palotája]
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2272x1704 pixel
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Fucskó Anna
S z e r e p   /   m i n ő s é g : ellenőrzés
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Simon Jennifer