D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 3255761712_35b9f5ec9b_o.jpg
C Í M 
F ő c í m : Budapest - Holokauszt Dokumentációs Központ és Emlékhely (Holocaust Memorial Centre)
B e s o r o l á s i   c í m : Budapest - Holokauszt Dokumentációs Központ és Emlékhely (Holocaust Memorial Centre)
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
N é v v á l t o z a t o k : jaime.silva
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2010-01-24
E s e m é n y : kibocsátva
I d ő p o n t : 2009-02-05
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A Flickr-be való feltöltés dátuma.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Flickr
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Flickr
J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.0
T É M A 
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Magyarországi látnivalók
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : belső épületrész
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : emlékhely
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : zsinagóga
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Budapest
G e o N a m e s I d : 3054643
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A budapesti Holokauszt Dokumentációs Központ és Emlékgyűjteményt a Páva utcai zsinagóga és a hozzá csatlakozó új épületszárny alkotja. A meghívásos tervpályázatot Mányi István építész nyerte 2000-ben. A feladat olyan többfunkciójú épületegyüttes megtervezése volt, amely emlékhely, dokumentációs központ és kiállítótér egyben. Feladata a magyarországi holokauszt történeti anyagainak felkutatása, feldolgozása és bemutatása a nagyközönségnek. A Jerger Krisztina rendezésében megvalósult első kiállítás, az Auschwitz Album nyitotta meg az intézményt. A Baumhorn Lipót tervei szerint 1923-ban épült hatszög alaprajzú zsinagógát az 1930-as években készült fotók alapján újították fel. Az épületet a monumentális hatású központos tér, finom aranyozású díszítőfestés és színezett üvegablakok jellemzik. Mányi István egy belső udvar köré szervezte a zsinagógához kapcsolódó új épületegyüttest. Az utca felé dőlő kőfal mellett lehet a bejárat térbővületéhez érkezni. A kapun belépve a belső kertbe jutunk, balra a közönségforgalmat befogadó épületrészek találhatók, jobbra pedig az emlékhely és az emlékfal helyezkedik el. A belső kertben egy súlypontjából kimozdított üvegkubus foglalja magába a lemenő lépcsősort, amely az alagsori kiállítási termekhez vezet. A földszinten előadóterem, csoportfoglalkozásokra alkalmas helyiségek, levéltár, könyvtár, az első emeleten pedig kutatószobák és irodák találhatók. A belső udvaron az árkádsor alatt lézer örökmécses ég az áldozatok emlékére.
K A P C S O L A T O K 
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2272x1704 pixel
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Fucskó Anna
S z e r e p   /   m i n ő s é g : ellenőrzés
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Simon Jennifer