D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 2888995839_94002536ea_o.jpg
C Í M 
F ő c í m : The Main Building of Ice Rink with the Bridge Leading to City Park, Budapest [ A Műjégpálya főépülete, a Városligetbe vezető híddal]
B e s o r o l á s i   c í m : Main Building of Ice Rink with the Bridge Leading to City Park, Budapest [ A Műjégpálya főépülete, a Városligetbe vezető híddal]
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Csuhai
U t ó n é v : István
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
N é v v á l t o z a t o k : Istvan
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2010-01-04
E s e m é n y : kibocsátva
I d ő p o n t : 2008-09-26
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A Flickr-be való feltöltés dátuma.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Flickr
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Flickr
J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.0
T É M A 
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Magyarországi látnivalók
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : épületkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : híd
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : műjégpálya
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : városrész
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szecesszió
M i n ő s í t ő : stílus
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Budapest. Városliget
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Budapest. 14. kerület
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : The main building along with the ice rink was opened in 1926, designed by Imre Francsek. There had been an earlier wooden construction in Secession/Art Nouveau style on the same location which was a work of Ödön Lechner, built in 1875, but dismantled in 1893 because of the Millenium Exhibition. - It is interesting, that the earlier pipes serving for the ice rink have never been removed, just covered with a recent level of concrete - so there are pipeline-systems below from at least three different ages.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A városligeti műjégpálya első korcsolyacsarnokát Lechner Ödön tervei alapján építették az 1870-es években. A többszörös bővítésen átesett épület mai formáját 1944 után nyerte el. Az ország első korcsolya-egylete, a Pesti (majd Budapesti) Korcsolyázó Egylet 1869-es megalakulásával egyidőben nyitották meg az első fővárosi korcsolyapályát a Városligeti tavon. A pálya mellett ekkor még csak fából készült pavilon állt: ott lehetett a korcsolyát felcsatolni, illetve melegedni korcsolyázás közben. A korcsolya sport rövid idő alatt azonban olyan népszerűvé vált a Ligetben, hogy hamarosan pályázatot írtak ki állandó korcsolyapavilon tervezésére, amit Lechner Ödön nyert meg. Ez volt a magyar építőművészetben stílusalkotó építész egyik első munkája. A fából készült épületnek női és férfi öltöző-szárnya volt, közös melegedővel. Lechner Ödön korcsolyacsarnoka hamarosan kicsinek bizonyult, ezért átépítették. Az 1895-ben készült épületet id. Francsek Imre (1864-1920) tervezte. Az új, impozáns méretű korcsolyacsarnokot már 1905-ben tovább bővítették. 1926-ban az épület tulajdonosa, a Budapesti (Pesti) Korcsolyázó Egylet műjégpályát építtetett. Európa első műjégpályájának 1926. november 26-i megnyitása után a jeges szezonban 105 napig állt a jég a fővárosi közönség és a versenyzők rendelkezésére. Az 1944-es bombázások idején a Műjégpálya súlyos károkat szenvedett, a helyreállítás során a korcsolyacsarnokot ismét bővítették: Paulheim Ferenc tervei alapján. Párizsi híd, Szajna-híd A millenniumi emlékműtől a városligeti tavon át vezető híd. Rövid és lapos ívű, továbbá szép díszes lámpái voltak, akár a párizsi hidaknak.
K A P C S O L A T O K 
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 3008x2000 pixel
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Fucskó Anna
S z e r e p   /   m i n ő s é g : ellenőrzés
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Simon Jennifer