D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 2216158143_49690ac6b5_o.jpg
C Í M 
F ő c í m : Népstadion/Ferenc Puskás Stadium, Budapest [Népstadion, Puskás Ferenc Stadion Budapesten]
B e s o r o l á s i   c í m : Népstadion/Ferenc Puskás Stadium, Budapest [Népstadion, Puskás Ferenc Stadion Budapesten]
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Csuhai
U t ó n é v : István
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
N é v v á l t o z a t o k : Istvan
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2009-12-29
E s e m é n y : kibocsátva
I d ő p o n t : 2008-01-24
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A Flickr-be való feltöltés dátuma.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Flickr
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Flickr
J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.0
T É M A 
T é m a k ö r : Sport, testnevelés
A l t é m a k ö r : Sport általában
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Magyarországi látnivalók
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Magasépítés
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : belső épületrész
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : sportlétesítmény
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : stadion
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Puskás Ferenc (1927-2006)
V I A F I d : 27872658
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Budapest
G e o N a m e s I d : 3054643
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : In the 'golden age', when it was built and called Népstadion ("People's Stadium"), Hungary really started here - nowadays, as it is renamed after the legendary forward, rather a tomb of Hungarian football. Construction works began on Károly Dávid's plans in 1948, the stadium was opened in 20th August, 1953. Originally it was to be a full circle standed, multi-purpose stadium, but the upper part of the stand was never completed. In its original form it had a 104.000 capacity, but during the sixties it was converted to an all-seat stadium, and capacity has been reduced to 78.000. This hasn't been utilized since the early eighties, the upper part of the facing stand is permanently closed because of the decayed concrete elements. Some closer captures might prove that the building is in very bad conditions. Additionally, distance of spectators and field is overhelmingly great, while the angle of the stand to the field is low; the construction would be absolutely appropriate for athletic sports but there is no interest of such a great capacity for these events in Budapest. Demolition of this one and re-building a modern, contemporary stadium instead of this has been a top-page subject for more than twenty years. The most important moment in recent history of the stadium (besides the 1998 Athletic European Championship, when a moderate refurbishment was done) was its renaming ceremony on 21st August, 2002, prior to the Hungary-Spain friendly (1-1), in the presence of the since passed Ferenc Puskás.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A Puskás Ferenc Stadion Európa egyik legnagyobb stadionja, egy a világ stadionjairól készült listán a huszonkettedik helyet foglalja el. A létesítményt egészen 2002-ig Népstadion néven ismerhettük, ekkor nevezték át a legendás magyar labdarúgóról Puskás Ferenc Stadionnak. A Népstadiom építése 1948. július 13-án kezdõdött el, 1953. augusztus 20-án fejezõdött be. Elsõ igazgatója a kalapácsvetõ olimpiai bajnok, Németh Imre lett. A stadion számos nagy sportesemény színhelye volt, ilyen volt többek között az 1954-es Fõiskolai Világbajnokság, vagy ugyanebben az évben rendezett 7: 1-es magyar gyõzelemmel végzõdött magyar-angol labdarúgó mérkõzés. A Puskás Ferenc Stadion harminc méter magas, négyszáz méter hosszú és ötven méter széles, betonlelátója tizennyolc hatalmas pilléren nyugszik. A jelentõs hazai sportesemények mellett a stadionban számos kulturális rendezvényt, megakoncerteket (The Rolling Stones, George Michael) is rendeznek. Az 1990-es években az építmény felújítása során megerõsítették a felsõ lelátó szerkezetét, s lefedték a sajtópáholyt. A stadion mai befogadóképessége eléri a 75000 fõt.
K A P C S O L A T O K 
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 5980x1451 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 72 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Fucskó Anna
S z e r e p   /   m i n ő s é g : ellenőrzés
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Simon Jennifer