D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 301-400_Oldal_81_kep_0001a.jpg
C Í M 
F ő c í m : A Pesti Magyar Kereskedelmi Bank safe deposits osztálya
B e s o r o l á s i   c í m : Pesti Magyar Kereskedelmi Bank safe deposits osztálya
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Elzárható fülkék az értékek kezelésére
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2019-01-17
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 41. évf. 46. sz. (1894. november 18.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Közgazdaságtan, gazdaság
A l t é m a k ö r : Pénzügy, bankügy
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : illusztráció
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : belső épületrész
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Pesti Magyar Kereskedelmi Bank
M i n ő s í t ő : intézmény
T á r g y s z ó : pénzintézet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : biztonságtechnika
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Budapest
G e o N a m e s I d : 3054643
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A Pesti Magyar Kereskedelmi Bank safe deposits osztálya.
Elzárható fülkék az értékek kezelésére.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "A Pesti magyar kereskedelmi bank központi épületének földszintjén, a többi hivatalos helyiségektől elkülönítve egy terem safe deposits saját zár alatti letéti magán pénztárak czímével úgy van berendezve, hogy ott bárki egy vagy több saját szekrényfiókot bérelhet. E teremnek csak a lépcsőházból, tehát nem közvetlenül az útczáról, van a bejárata. A látogató egy nehéz vasrács-ajtón át a feleknek fentartatott előcsarnokba lép, mely ajtót bizonyos jelre csak belülről nyithat ki a bank egyik kirendelt tisztviselője. Ezen előcsarnok úgy van berendezve, hogy a felek abban értékpapírjaikat kezelhetik, szelvényeiket levághatják, kisorolásokat rovancsolhatnak, stb. Oly felek részére, kik az afféle dolgot teljesen elkülönítve kívánják elvégezni, ezen felül több külön elzárható fülke (box) van fentartva. Az előcsarnokban sorsolási jegyzékek és hírlapok állnak a közönség használatára.
"
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1894. november 18.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A Pesti Magyar Kereskedelmi Bank safe deposits osztálya: A bank bejárata
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 733x1215 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna