D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 659_784_pix_Oldal_02_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : II. Vilmos császár és neje családjuk körében a potsdami új palotában
B e s o r o l á s i   c í m : 2. Vilmos császár és neje családjuk körében a potsdami új palotában
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2018-09-11
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 61. évf. 36. sz. (1914. szeptember 6.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Genealógia, családtörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Vilmos (Németország: császár), II. (1859-1941)
V I A F I d : 121621349
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Adolf (Lippe: régensherceg) (1859-1916)
V I A F I d : 81072324
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Viktória (Németország: hercegnő) (1866-1929)
V I A F I d : 45410025
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Henrik (Poroszország: királyi herceg) (1862-1929)
V I A F I d : 261764026
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Irén (Hessen-Darmstadt: hercegnő) (1866-1953)
V I A F I d : 68096385
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Valdemár Vilmos (Poroszország: herceg) (1889-1945)
V I A F I d : 310598191
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Zsigmond Vilmos (Poroszország: herceg) (1896-1978)
V I A F I d : 308208243
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Frigyes Károly (Hessen-Kassel: herceg) (1868-1940)
V I A F I d : 55029124
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Margit (Poroszország: királyi hercegnő) (1872-1954)
V I A F I d : 296420629
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Sarolta (Szász-Meiningen: hercegné) (1860-1919)
V I A F I d : 50332967
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Bernát (Szász-Meiningen: herceg) (1851-1928) 
V I A F I d : 57396349
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Adalbert Ferdinánd (Poroszország: királyi herceg) (1884-1948)
V I A F I d : 69670748
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Ágost Vilmos (Poroszország: királyi herceg) (1887-1949)
V I A F I d : 266751850
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Alexandra Viktória (Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg: hercegnő) (1887-1957)
V I A F I d : 316737739
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Ernő Ágost (Braunschweig: herceg) (1887-1953)
V I A F I d : 8335489
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Eitel Frigyes (Poroszország: herceg) (1883-1942)
V I A F I d : 37728981
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Cecília (Mecklenburg: hercegnő) (1886-1954)
V I A F I d : 267192916
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Oszkár (Poroszország: királyi herceg) (1888-1958)
V I A F I d : 15145738
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Joakim (Poroszország: királyi herceg) (1890-1920)
V I A F I d : 305426295
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Potsdam
G e o N a m e s I d : 2852458
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Németország
G e o N a m e s I d : 2921044
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : II. Vilmos császár és neje családjuk körében a potsdami új palotában.
A felső sorban ülnek balról jobbra : Adolf schaumburg-lippei herczeg, a császár sógora, Waldemár porosz herczeg, Henrik hg. fia, Henrik hg. a császár öccse, Frigyes Károly hesszeni herczeg, a császár sógora, Bernát szász-meiningeni herczeg neje, Adalbert porosz herczeg, Frigyes Károly hesszeni herczeg neje és Adolf schaumburg-lippei herczeg neje, a császár húgai, Ágost Vilmos porosz herczeg neje, Ernő Ágost braunschweigi herczeg neje, Ernő Ágost braunschweigi herczeg.. Az alsó sorban: Bernát szász-meiningeni herczeg, Henrik porosz herczeg neje, Eitel Frigyes porosz herczeg, Czeczilia trónörökösné, Ágost Vilmos, Oszkár és Joachim porosz herczegek.
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : II. Vilmos német császár és családja
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2604x1465 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 299 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna