D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 345_464_pix_Oldal_57_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : A német császár mint Szögyény-Marich László berlini nagykövetünk unokájának keresztapja
B e s o r o l á s i   c í m : Német császár mint Szögyény-Marich László berlini nagykövetünk unokájának keresztapja
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Willinger
U t ó n é v : Wilhelm
I n v e r t á l a n d ó   n é v : I
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1879-1943
V I A F I d : 265726244
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2018-08-21
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 61. évf. 23. sz. (1914. június 7.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Genealógia, családtörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : csoportkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Szőgyény-Marich László, ifj. (1840-1916)
V I A F I d : 232121513
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Larisch-Moennich, Marie Louise von (1858-1940)
V I A F I d : 19669493
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Geramb Irma (1848-1926)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Somssich Géza (1866-1929)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Szögyény-Marich Kamilla (1876-1966)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Szögyény-Marich Mária (1877-1965)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Vilmos (Németország: császár), II. (1859-1941)
V I A F I d : 121621349
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : keresztelő
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1914
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A német császár mint Szögyény-Marich László berlini nagykövetünk unokájának keresztapja. - Willinger berlini fényképe.
Balról jobbra állnak: Larisch grófné leányával, Török grófné, gróf Szögyény-Marich Lászlóné, gróf Somssich Józsefné, gróf Somssich Gézáné (az anya), a német császár, a plébános, gróf Szögyény-Marich László, a Hedvig-templom prépostja, gróf Somssich Géza (az apa).
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Willinger: A berlini magyar esküvő
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2295x1793 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 299 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna