D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : oszk.jpg
 B é l y e g k é p : https://dka.oszk.hu/087500/087514/oszk_kiskep.jpg
C Í M 
F ő c í m : Országos Széchényi Könyvtár
B e s o r o l á s i   c í m : Országos Széchényi Könyvtár
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Tóth
U t ó n é v : Péter
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-06-05
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2011-03-02
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : SlideShare
J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution-NonCommercial 2.5
T É M A 
T é m a k ö r : Könyvtártan, információtudomány
A l t é m a k ö r : Könyvtártörténet
T é m a k ö r : Könyvtártan, információtudomány
A l t é m a k ö r : Könyvtárhasználat
T é m a k ö r : Könyvtártan, információtudomány
A l t é m a k ö r : Könyvtárvezetés, könyvtárügy
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : könyvtár
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : nemzeti könyvtár
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : közkönyvtár
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : közművelődési intézmény
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : információforrás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kötelespéldány
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kötelespéldány-szolgáltatás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : könyvtárügy
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : MTAK-n elhangzott előadás prezentációja
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : 1. ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR @nemzetikonyvtar 2011 2. 8.00 3. 8.30 OSZK E-mail, Közösségi E-mail, Rememberthemilk 4. 9.00 Tweetdeck, Twitter 5. 9.30 Google reader, mindroom 6. 10.00 Irfanview - picasa - Flickr - Indafoto 7. 10.30 BLOG TUMBLR 8. 11.00 FACEBOOK 9. 11.30 Mobilfotó, YFROG 10. 12.00 11. 13.00 Fejlesztések, újdonságok, teszt LINKEDIN, THREEWORDS, PAPER.LI, HÍRLEVÉL 12. 14.00 Egyeztetések, megbeszélések, beszámolók 13. 15.00 Kiállításmegnyitó, fotó, videó, 14. 16.00 Skype, Mobile, Facebook chat 15. 21.00 Videovágás, youtube 16. @nemzetikonyvtar TÓTH PÉTER OrszágosSzéchényiKönyvtár toth.peter@oszk.hu
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Tóth Péter: Az Országos Széchényi Könyvtár webkettes tablettái
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : PowerPoint prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 16
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : Microsoft Office PowerPoint 2003
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x577 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 180 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet