D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : horty.jpg
 B é l y e g k é p : https://dka.oszk.hu/087500/087504/horty_kiskep.jpg
C Í M 
F ő c í m : A Horthy-rendszer jellege és jellemzői
B e s o r o l á s i   c í m : Horthy-rendszer jellege és jellemzői
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Havas
U t ó n é v : Melinda
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-05-27
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2015-02-16
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Prezi
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1868-1918
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Genealógia, családtörténet
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Politikatörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Horthy Miklós (1868-1957)
V I A F I d : 61123
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : kormányzó
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : államfő
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : politikus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : történelmi személy
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : választás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : A Horthy-rendszer jellege és jellemzői Tanácsköztársaság bukása Peidl Gyula kormánya (1919. aug. 1-6.) Friedrich István kormánya (1919. aug. 6. - nov. 24.) Antibolsevista Comité Szegeden ellenforradalmi kormány - Nemzeti Hadsereg Stabil rendszer kell - Sir George Clerk Horthy bevonul Budapestre Előzmények Békekonferenciára küldöttséget állít Nemzetgyűlési választások 1920. feb. 16. - összeül a Nemzetgyűlés Huszár Károly kormánya Ellenforradalmi rendszer konszolidációja, feloszlatja a különítményeket Földreform Numerus Clausus (1920. szept. 26.) Első királypuccs, 1921. márc. 26. - Teleki belebukik Teleki Pál kormánya Egységes Párt létrehozása Választójogi rendelet Bethlen-Peyer paktum Soproni népszavazás Bethlen István kormánya Simonyi-Semadam Sándor kormánya Két tagja aláírja a trianoni békediktátumot (1920. június 4.) Intézkedései Revíziós célok (frankhamisítási botrány) Tudatosan irányított inflációs konjunktúra 1922 - Népszövetségbe felvétel 1924 - Nemzeti Bank 1924 - népszövetségi hitel 1927 - pengő, olasz-magyar szerződés A gazdasági világválság 1930-as évek elején gyűrűzik be '31 - majdnem összeomlik a bankrendszer júl. 13. 3 napos bankzárlat Nő az elégedetlenség Bethlen belebukik a válságba Utóda, gr. Károlyi Gyula sem bírja sokáig Gömbös Gyula kormánya 95 pontos Munkaterv - Gömbös álmoskönyve Válságkezelés, szociális intézkedések Tojástánc-politika 1932 - Nemzeti Egység Pártja Betegség - Darányi Kálmán irányít helyette Darányi Kálmán kormánya Német kapcsolatok túlsúlyának leépítése Horizontális tengely Imrédy Béla kormánya Angol politikai befolyást szeretne DE I. bécsi döntés Jobboldali fordulat: csodás forradalom Horthy-rendszer Tekintélyelvű, korlátozott, parlamentáris rendszer Demokratikus: van parlament, ellenzék, korlátozottan szabad sajtó, alapvető emberi jogok Diktatorikus: a kormánypárt mindig többségben van, kiemelt államfői szerep
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Vitéz nagybányai Horthy Miklós, Magyarország kormányzója
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : Prezi prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 17
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : Microsoft Office PowerPoint 2003
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : PDF dokumentum
O l d a l a k   s z á m a : 17
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x594 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 180 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet