D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 0825_0984_pix_Oldal_59_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : A parnó-terebesi falkavadászatok
B e s o r o l á s i   c í m : Parnó-terebesi falkavadászatok
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Balogh
U t ó n é v : Rudolf
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1879-1944
V I A F I d : 7678311
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2018-07-04
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2004
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 60. évf. 48. sz. (1913. november 30.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Mezőgazdaság, élelmiszeripar
A l t é m a k ö r : Erdészet, vadászat, halászat
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : jelenetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : csoportkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : vadászat
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Andrássy Gyula, ifj. (1860-1929)
V I A F I d : 24656283
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Károlyi Imréné Károlyi Zsófia (1875-1942)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Andrássy Margit (1902-1984)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Pallavicini-Andrássy Borbála (1890-1968)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Windischgrätz Lajos (1882-1968)
V I A F I d : 77111594
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Liechtenstein Jánosné Andrássy Mária (1886-1961)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Pallavicini György (1881-1946)
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Parnó
G e o N a m e s I d : 11039304
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1913
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A parnó-terebesi falkavadászatok. - Balogh Rudolf fölvételei.
1. Gyülekezés a bánóczi határban. - 2. Indulás a parnói kastélyból. - 3. Gróf Andrássy Gyula gróf Károlyi Imrénével a terebesi parkban. - 4. A legfiatalabb falkavadász: gróf Andrássy Margit. - 5. Felszállás a parnói határban. - 6. A falka átkel a parnói patakon. - 7. Gróf Hadik-Barkóczy Jella és őrgróf Pallavicini Györgyné. - 8. Herczeg Lichteinstein Jánosné és herczeg Windischgraetz Lajos. - 9. Levett falkamester elveszi a kopóktól a széttépett rókát. - 10. Gróf Andrássy Manó ugratása. - 11. A falka nyomon. - 12. A falka űzi a rókát. - 13. A falkamester üdvözli a vadászat végeztével őrgróf Pallavicini Györgynét.
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Balogh Rudolf: A parno-terebesi falkavadászatok
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 5594x3723 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 299 DPI
S z í n : szürke
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna