D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 0345_0464_pix_Oldal_52_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : A hét kurucz
B e s o r o l á s i   c í m : Hét kurucz
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Az a hét függetlenségi képviselő, a kik nem vettek részt az 1867-iki koronázáson, hanem kimentek előle Czinkotára
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2018-05-15
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 60. évf. 23. sz. (1913. június 8.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1791-1867
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Magyar belpolitika
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Kormányzat, parlament
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : csoportkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Csanády Sándor (1814-1892)
V I A F I d : 67761707
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Patay István (1808-1878)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : László Imre (1810-1884)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Kállay Ödön (1815-1879)
V I A F I d : 52499851
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Madarász József, id. (1814-1915)
V I A F I d : 40769762
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Vállyi János (1826-1896)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Vidacs János (1826-1873)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : politikus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : képviselő
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 20. sz.
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A hét kurucz: Az a hét függetlenségi képviselő, a kik nem vettek részt az 1867-iki koronázáson, hanem kimentek előle Czinkotára.
Balról jobbra ülnek: Csanády Sándor, Patay István, László Imre, Kállay Ödön, Madarász József. Mögöttük állnak: Vállyi János és Vidacs János. (Ma már csak Madarász él közölük.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Csanády Sándor
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Országgyűlési képek
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2539x1781 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 299 DPI
S z í n : szürke
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna