D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 0001_0100_pix_Oldal_35_kep_0001a.jpg
C Í M 
F ő c í m : Régi művészi kályhák
B e s o r o l á s i   c í m : Régi művészi kályhák
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : A salzburgi vár gótikus mázas cserépkályhája
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2018-04-10
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 60. évf. 5. sz. (1913. február 2.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Szobrászat, kerámiaművészet
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Ipar- és technikatörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : kályha
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : cserépkályha
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szobor
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1502
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Salzburg
G e o N a m e s I d : 2766824
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Ausztria
G e o N a m e s I d : 2782113
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Régi művészi kályhák.
A salzburgi vár gótikus mázas cserépkályhája.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "A salzburgi vár mázas cserépkályhája 1502-ből oroszlánok hátán nyugszik, alsó négyszögletes részét fiókjaiban stilizált növényi elemek, gyümölcsök díszítik, letompított sarkain, tornyos mennyezetek alatt szentek szobrai állanak. Felső vékonyabb, sokszögű részén egymástól szentek szobrocskáival elválasztva domborművek sorakoznak, a melyek Jézus és Mária életét örökítik meg, a felső sorban pedig s a keresztrózsás tornyocskákból összerótt korona alatt ismét szenteket tárnak elénk. "
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1913. február 2.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Régi művészi kályhák: Beszterczebányai XVII. századi cserépkályha
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1486x1880 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 299 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna