D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 956_1055_pix_Oldal_31_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : A londoni St. James Palace, a hol a balkáni háborús felek a béketárgyalást tartják
B e s o r o l á s i   c í m : Londoni St. James Palace, a hol a balkáni háborús felek a béketárgyalást tartják
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2018-03-29
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2004
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : épület
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 59. évf. 51. sz. (1912. deczember 22.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : épületkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : palota
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : London
G e o N a m e s I d : 2643743
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Egyesült Királyság
G e o N a m e s I d : 2635167
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A londoni St. James Palace, a hol a balkáni háborús felek a béketárgyalást tartják.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "A St. James Palace 1531 és 1536 között épült VIII. Henrik megbízásából, egy korábbi leprakórház helyén. A királyi család rezidenciája volt több, mint 300 éven keresztül. Napjainkban is hivatalos uralkodói rezidencia, annak ellenére, hogy Viktória királynő trónra lépésekor (1837) a Buckingham palota vette át a királyi rezidencia szerepét.
A Whitehall palota pusztulását követően (1698) IV. Vilmossal bezárólag minden uralkodó számára a St James palota szolgált elsődleges királyi székhelyként egészen az 1809-es tűz pusztításáig.
A tűzvész elpusztította a palota keleti és déli felét, így az eredeti épületegyüttesből csak a Chapel Royal (Királyi kápolna), a Gateway (Kapuátjáró), a két hat emeletes karcsú bástya, valamint két Tudor kori szoba maradt fenn.
A tűzvészt követően III. György és udvara a - korábban feleségének vásárolt - Buckingham House-ba (Buckingham palota elődje) költözött, melyet Viktória királynő véglegesített 1837-ben.
Ennek ellenére a St James palota továbbra is a királyi rezidencia hivatalos címe és alkalmanként hivatalos és formális ceremóiáknak, állami látogatásoknak ad helyet. A külföldi országok diplomáciai kinevezéseiket mind a mai napig ide kell címezniük.
A St James palota ma Alexandra hercegnő és Anna hercegnő londoni rezidenciája.
A palota az egyike azon négy épületnek Londonban, ahol királyi testőrség katonái állnak őrt (a többiek Buckingham Palace, Clarence House és Horse Guards)."
(Forrás: http://www.londonkalauz.hu/st-james-palota)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A királyi tudós-társaság épülete Londonban
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A londoni uj tőzsde
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1564x1111 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna