D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 717_836_pix_Oldal_10_kep_0002.jpg
C Í M 
F ő c í m : A szabadkai új városháza
B e s o r o l á s i   c í m : Szabadkai új városháza
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : A főhomlokzat
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : építész
B e s o r o l á s i   n é v : Jakab
U t ó n é v : Dezső
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1864-1932
V I A F I d : 12100332
S z e r e p : építész
B e s o r o l á s i   n é v : Komor
U t ó n é v : Marcell
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1868-1944
V I A F I d : 31789115
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2018-03-07
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : épület
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 59. évf. 37. sz. (1912. szeptember 15.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Magyarországi látnivalók
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : külső épületrész
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : városháza
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : homlokzat
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szecesszió
M i n ő s í t ő : stílus
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Szabadka
G e o N a m e s I d : 3189595
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A szabadkai új városháza: A főhomlokzat.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "A város legnagyobb épülete - mely sok tekintetben a legszebbnek is mondható - 1908-12 között épült Komor Marcell és Jakab Dezső tervei alapján, a magyar szecesszió jegyében. A stilizált tulipán díszítésű városháza kivitelezési időszaka két szakaszra bontható. Az első két évben elkészült az épület, a második időben a belső munkálatok folytak a legjobb iparosok közreműködésével. Az épületet belülről szemlélve ezen aligha csodálkozhatunk. A Zsolnay-kerámiák, a bútorok, az ötvösmunkák önmagukban is valóságos műremekek, a közhivatali épületben a művészet és a kisipar összehangoltan fonódik egybe.
A tanácsterem üvegablakait - rajtuk a magyar királyokkal és történelmi személyekkel - Róth Miksa üvegfestő- és mozaik művész készítette, a megvalósításhoz a minták egy részét Nagy Sándor festőművész szolgáltatta. A városháza óratornyán a négy világtáj felé néző négy óra látható, amely a város szinte minden pontjáról jól látható.
Szabadka legnagyobb házának építését komoly viharok kísérték. Egy heves kritikus 10 000 koronát ajánlott föl magánvagyonából, hogy bontassék le a város "csúfsága", s buzdította a lakosságot, hogy csatlakozzanak kezdeményezéséhez.
Az épület a magyar eklektika (szecesszió) egyik legjelesebb műemléke."
(Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Heumann Mór: Szabadka sz. kir. város székháza
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Jakab Dezső, Komor Marcell: A szabadkai új városháza : A főhomlokzat
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2585x1893 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 299 DPI
S z í n : szürke
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna