D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 597_716_pix_Oldal_24_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Budapest főváros új műterem-bérházaiból
B e s o r o l á s i   c í m : Budapest főváros új műterem-bérházaiból
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Vas Viktor szobrász
M i n ő s í t ő : alcím
E g y é b   c í m : Művészlakás verandája
M i n ő s í t ő : alcím
E g y é b   c í m : Pongrácz Szigfrid műterme
M i n ő s í t ő : alcím
E g y é b   c í m : Margó Ede műtermében
M i n ő s í t ő : alcím
E g y é b   c í m : Pór Bertalan festőművész
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Balogh
U t ó n é v : Rudolf
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1879-1944
V I A F I d : 7678311
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2018-02-27
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 59. évf. 32. sz. (1912. augusztus 11.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Szobrászat, kerámiaművészet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : belső épületrész
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : műterem
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : bérház
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Vass Viktor (1873-1955)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Pongrácz Szigfrid (1872-1929)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Margó Ede (1872-1946)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Pór Bertalan (1880-1964)
V I A F I d : 40734022
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : szobrászat
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Budapest
G e o N a m e s I d : 3054643
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Budapest főváros új műterem-bérházaiból.
1. Vas Viktor szobrász. - 2. Művészlakás verandája. - 3. Pongrácz Szigfrid műterme. - 4. Margó Ede műtermében. - 5. Pór Bertalan festőművész.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "A várostól temető, vasút és laktanyák által elválasztott, bolgárkertészek által művelt területre 1909-ben kezdeményezték műterem-bérházakból álló művésztelep létesítését, és 1911-ben már az első lakók be is költöztek a tizenöt földszintes házban kialakított huszonnyolc műterem valamelyikébe. Így a Százados úti művésztelep Budapest első, és egyben Európa legrégibb folyamatosan működő művésztelepe. Az első lakók közül a korabeli sajtó. Szentgyörgyi, Sámuel, Szeszák, Pongrácz, Lányi, Horváth, Mester szobrászokat és Zigány, Kádár, Pór Bertalan festőket említette.
A házak terveit Wossala Sándor készítette. Négyszögletes alakú területet foglal el a telep, melyen az egyes házak úgy vannak elhelyezve, hogy közepén egy parkírozott szabad terület maradt. A többféle típusú műtermek mellett egy-két-három szobás lakások vannak, amikbe a művészek többsége családjával együtt költözött.
A telep 1923-ban kapott villanyvilágítást. 1949 óta a Józsefváros része, korábban Kőbányához tartozott."
(Forrás: http://egykor.hu/budapest-viii--kerulet/szazados-uti-muvesztelep/4007)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Balogh Rudolf: Budapest főváros új műterem-bérházaiból : Kolozsvári Szeszák Ferencz műtermében
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Balogh Rudolf: Budapest főváros új műterem-bérházaiból : Szentgyörgyi István szobrász műtermében
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2598x3742 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 299 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna