D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 0833_0960_pix_Oldal_22_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Capablanca, a világhírű sakkjátszó Budapesten, a lipótvárosi Casinóban
B e s o r o l á s i   c í m : Capablanca, a világhírű sakkjátszó Budapesten, a lipótvárosi Casinóban
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Gárdonyi
U t ó n é v : Miksa
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1878-1935
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2017-11-29
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 58. évf. 43. sz. (1911. október 22.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1868-1918
T é m a k ö r : Sport, testnevelés
A l t é m a k ö r : Szellemi sportok
T é m a k ö r : Sport, testnevelés
A l t é m a k ö r : Sporttörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Capablanca, José Raul (1888-1942)
V I A F I d : 41837589
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Maróczy Géza (1870-1951)
V I A F I d : 71951545
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : sakk
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Lipótváros
G e o N a m e s I d : 11054702
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Budapest. 5. kerület
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : 1911
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Capablanca, a világhírű sakkjátszó Budapesten, a lipótvárosi Casinóban. - Gárdonyi testvérek fényképe.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : José Raúl Capablanca y Graupera (Havanna, 1888. november 19. - New York, 1942. március 8.) kubai sakkozó, a sakkozás történetének harmadik hivatalos világbajnoka (1921-1927), Kuba és az Egyesült Államok bajnoka.
1921-ben a Havannában megrendezett Emanuel Lasker elleni világbajnoki párosmérkőzésen szerezte meg a világbajnoki címet, amelyet Alekszandr Aljechin ellen vesztett el, 1927-ben, Buenos Airesben.
(Forrás: Wikipédia)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Maróczy Géza (Szeged, 1870. március 3. - Budapest, 1951. május 29.) magyar mérnök, sakkozó, nagymester, sakkolimpiai bajnok, pályájának csúcsán a világ egyik legjobbja volt.
A nemzetközi mesteri címet 1895-ben Hastingsben elért győzelmével szerezte meg, 1896-ban Nürnbergben második lett.
A műegyetemet Zürichben végezte, azután a káposztásmegyeri vízművek építkezésének előkészítésében vett részt. 1903-tól 1919-ig ábrázoló geometria-matematika szakos tanárként működött. Szerkesztője volt a Sakk és billiárd szemle című lapnak (1902-1903), főmunkatársa a Magyar Sakk Lap című folyóiratnak (1905-1909). A Tanácsköztársaság alatt az Állami Színházak intendánsa volt. 1920-ban kivándorolt Hollandiába, majd az USA-ban tett körutat. 1927-ben hazatért, és a Pesti Hírlap sakkrovatvezetője, a Magyar Sakkszövetség kapitánya lett.
Négy sakkolimpián vett részt. Az 1927. évi londoni sakkolimpián szövetségi kapitánya volt az olimpiai aranyérmet, valamint az 1930-as sakkolimpián ezüstérmet nyert magyar együttesnek. A csapat első táblásaként szerepelt az 1933-as olimpián 3-5. helyet elért, illetve az 1936-os berlini nem hivatalos olimpián veretlenül győztes magyar csapatban. Olimpiai eredményeinek emlékét a világon egyedülálló sakkolimpiai emlékmű is őrzi Pakson.
Az 1935-ös Euwe-Aljechin világbajnoki mérkőzés bírája, egyben a később világbajnoki címet elnyerő Max Euwe hivatalos szekundánsa volt.
(Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Kózmata Ferenc: A budapesti nemzetközi sakkverseny
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1680x1227 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 299 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna