D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : nobel.jpg
 B é l y e g k é p : https://dka.oszk.hu/081500/081579/nobel_kiskep.jpg
C Í M 
F ő c í m : Egy Nobel díjas család
B e s o r o l á s i   c í m : Egy Nobel díjas család
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Radnóti
U t ó n é v : Katalin
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-03-02
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : SlidePlayer
T É M A 
T é m a k ö r : Fizika, atomfizika
A l t é m a k ö r : Atomfizika, molekuláris fizika
T é m a k ö r : Kémia, biokémia
A l t é m a k ö r : Elméleti kémia, modellek
T é m a k ö r : Fizika, atomfizika
A l t é m a k ö r : Tudománytörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Nobel-díj
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kitüntetés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : fizikai és kémiai tudományok
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Curie, Marie (1867-1934)
V I A F I d : 76353174
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Curie, Pierre (1859-1906)
V I A F I d : 71443748
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : radioaktív anyag
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : radioaktív anyag előállítása
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Joliot-Curie, Frédéric (1900-1958)
V I A F I d : 22201433
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Joliot-Curie, Irène (1897-1956)
V I A F I d : 51749209
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : maghasadás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Radnóti Katalin: A fizikatanítás pedagógiája
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : PowerPoint prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 33
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : Microsoft Office PowerPoint 2003
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x576 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 180 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet