D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : falk_zsigmond_002.jpg
C Í M 
F ő c í m : Lovag Falk Zsigmond, udvari tanácsos
B e s o r o l á s i   c í m : Lovag Falk Zsigmond, udvari tanácsos
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Labori
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő 
S z e r e p : digitalizálta
B e s o r o l á s i   n é v : Simon
U t ó n é v : Melinda
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2011-10-20
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2011-10-06
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Lovag Falk Zsigmond élete és működése : 1843-1913
S z e r z ő : [közreadó] Magyarországi Grafikai és Rokoniparosok Főnökegyesülete
M e g j e l e n é s : Budapest : Pesti Könyvny., 1913
L e l ő h e l y : http://nektar.oszk.hu/hu/manifestation/3075063
T í p u s : életrajz
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1868-1918
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1919-1945
T é m a k ö r : Könnyűipar, vegyipar
A l t é m a k ö r : Papíripar és nyomdászat
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Falk Zsigmond (1830-1913)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : nyomdász
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : portré
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 19-20. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Jogi tanulmányait Budapesten végezte. Munkatársa a Pesti Könyvnyomda Rt.-nak, ahol elsajátította a nyomdászmesterséget. Egyre feljebb jutott a ranglétrán, mígnem az elnöki székben találta magát. Tanulmányúton járt Európa több országában és Amerikában. Ő hozta be Magyarországra az első szedőgépet és ő honosította meg a hangjegymetszést és a zeneművek nyomtatását. Zenekritikus, 1894-től a Ország-Világ c. hetilap szerkesztője. Megalapította, majd 10 éven át szerkesztette a Magyar Dal c. zenei szaklapot. Több útirajzot is írt. (Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Lovag Falk Zsigmond élete és működése
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1978x2611 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Simon Jennifer