D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : szipocs_krisztina_vhs_nft.jpg
C Í M 
F ő c í m : A VHS-től az NFT-ig
B e s o r o l á s i   c í m : VHS-től az NFT-ig
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Born digital archiválási és műtárgykezelési gyakorlat egy képzőművészeti gyűjteményben
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Szipőcs
U t ó n é v : Krisztina
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1966-
V I A F I d : 311395550
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2022-01-13
E s e m é n y : elérhető
I d ő p o n t : 2021-11-05
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : Az előadás időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
A   t í p u s   n e v e : előadás
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Petőfi Irodalmi Múzeum
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Szipőcs Krisztina
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Művészettörténet
T é m a k ö r : Számítástechnika, hálózatok
A l t é m a k ö r : Multimédia, virtuális valóság
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : médiaszolgáltatás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : digitális jelfeldolgozás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : digitális dokumentum
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : restaurálás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : műtárgy
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : adathordozó
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : képzőművészet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 2021
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A VHS-től az NFT-ig
Born digital archiválási és műtárgykezelési gyakorlat egy képzőművészeti gyűjteményben
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : Szipőcs Krisztina A VHS-től az NFT-ig Born digital archiválási és műtárgykezelési gyakorlat egy képzőművészeti gyűjteményben Digitális t artalmak megőrzése és bemutatása egy képzőművészeti gyűjteményben Az első digitális tartalmat hordozó mű a gyűjteményben Németh Ilona Többfunkciós nő, 1996 bársony, fa; 7 db CD, 7 db CD-lejátszó; 13 db hangszóró; 1 db transzformátor 50 x 200 x 260 cm Az első videóinstalláció a gyűjteményben Beöthy Balázs: Utazó titkok, 1995 2 férfiöltöny, 2 kocsikerék, 2 doboz szappan, órák, fogamzásgátló tabletták, fehér por, videó A korszerűsítés kényszere - elavult hordozó, elavult kijelző Peter Svedberg: Pentagon, 1995 ötcsatornás videóinstalláció (tükrök, farost, falfesték, fémlemez; 5 db televízió, videó, loop) Digitális videó - mitől "eredeti"? Németh Hajnal: Összeomlás - passzív interjú, 2011 operafilm 10 részben; újravágott verzió: 72'; Full HD, sztereó A videót kísérő dokumentumok - a művel együtt megőrzendő a gyűjteményben doc file tartalma: pl. stáblista Írta és rendezte: Németh Hajnal Előadók és közreműködők: Ének: Xenia Romashova (szoprán), Jana Kurucová (mezzo), Susanne Gritschneder (alt), Gregory Warren (tenor), Nathan De'Shon Myers (bariton), Tomasz Wija (basszus), Kinderchor Canzonetta Berlin Kórusvezető: Jochen Wittur Zongora: Virginia Ehrhardt, Matthias Samuil Cselló: David Sills Zene: Reggie and Cornelia Moore; Georg Friedrich Händel - Lascia Ch'io Pianga, Aria from Rinaldo Kamera: Imreh István Kamera asszisztens: Lovas Péter Hangfelvétel: Volker Schaner, Dino Grobe, Yensin Jahn, Studios Saal3 Berlin stb. CERTIFICATE / Crash - Passive Interview / Összeomlás - passzív interjú This document is to certify that the author of the following artwork is Hajnal Németh (born 11.07.1972, Szőny, Hungary). Crash - Passive Interview / Összeomlás - passzív interjú 2011 Operatic film, video, full HD, stereo, 72' Author and director: Hajnal Németh Collaborators: Xenia Romashova (soprano), Jana Kurucová (mezzo), Susanne Gritschneder (alto), Gregory Warren (tenor), Nathan De'Shon Myers (baritone), Tomasz Wija (bass), Matthias Samuil (piano), Virginia Ehrhardt (piano), David Sills (cello), Kinderchor Canzonetta Berlin (singing), Jochen Wittur (choir leader), Reggie Moore (music), István Imreh (camera), Volker Schaner, Dino Grobe - Fufoo Film GmbH (audio recording), Yensin Jahn, Studios Saal3 Berlin (audio recording and mastering), Péter Lovas (technical assistant) Post production: Yensin Jahn, Hajnal Németh, Volker Schaner Partner in realization: BMW Group Cultural Communications and BMW Leipzig Plant Producers: C3 - Center for Culture & Communication Foundation, FuFoo Film GmbH Place of production: Berlin, Leipzig, 2011 Ed. 6 / 10 +3AP of the artwork from July 1, 2017 is the property of Ludwig Museum - Museum of Contemporary Art, Budapest. Hajnal Németh, 2011 Work to be sold in the following formats: On USB Drive - Full HD, QuickTime H.264 format and MPEG2 format. For screening and exhibition only. Replication of the video for distribution is not permitted. Printed or online publication of documentation material is permitted by using the stills and the video detail in compressed format - all items in the folder titled DOC attached on the USB Drive. .................................................... Hajnal Németh Berlin, 10.06.2017 Wood & Harrison: The Only Other Point, 2005 videó, loop, 13'44" Waliczky Tamás: Swivel kamera, 2018 számítógépes animáció, néma, loop, 2/5 BarabasiLab: The Hungarian Institutional Network network visualization, Edition 1 of 1 "A magyar művészeti háló intézményi elemeit összefüggésbe kapcsoló munka valamennyi, adatszinten megjelenő magyarországi múzeum, kiállítóhely, galéria rendszerszintű kapcsolódásait jeleníti meg. Az intézményi háló a művészeti színtér tényezőit feldolgozó alkotói és kurátori háló mellett a művészeti szcéna meghatározó eleme, amely több száz helyszínt és intézményt dolgoz fel." "NFT-munka esetében nehéz a 'hol található?' - kérdésre egyértelmű választ adni. Nem kötődik fizikai helyhez, alapvetően a virtuális térben létezik, bármely képernyőn megtekinthető, bárki hozzáférhet az interneten. Az NFT-mű egy digitális platformhoz kötött, amely lehet saját, de más által kezelt is. A Ludwig Múzeum NFT-je egy már létező digitális ökoszisztémához kapcsolódik, és nem egy fájl online piactéren történt értékesítéseként került a múzeum birtokába, hanem adományozás útján." Mi az az NFT? "Az NFT (non-fungible token) digitális protokoll, olyan technológia, amely lehetővé teszi digitális állományok egyedivé tételét, adásvételét és birtoklását. A digitálisműkincs-piacon a vásárló közvetlenül az alkotónak fizet, méghozzá blockchain-alapú kriptovalutával (többnyire Etherum). A kriptovaluta működési elve automatikusan hitelesítési tanúsítványt társít a megvásárolt műhöz, és a tranzakció nyoma a blokkláncban marad, kitörölhetetlenül, jelezve, hogy a digitális mű eredeti példányát ki, mikor és mennyiért vásárolta." "A gyűjtők blockchain-alapú archívumot vezetnek a műalkotások tulajdonjogáról, így az eredeti példányok birtokolhatók és továbbadhatók, illetve nyomon követhetők. Az eredeti példányok tulajdonosai az NFT-piactereken online galériákat és múzeumokat hozhatnak létre, így bárki böngészheti a digitális műkincsgyűjteményüket." "Az NFT voltaképpen digitális pecsét, jelsorozat, amely a hitelesítő tanúsítvány, illetve a vásárlást igazoló dokumentum szerepét ölti be, ezzel tágítva a mű(alkotás) referenciális jellemzőit az esztétikai-művészi értéktől a tulajdonlás, a jogdíj irányába. Az NFT-alapú mű egyszerre jel, adat és üzlet, amely napjainkra kifejezett trenddé vált, és amelynek révén évente kb. 250 millió USD-nek megfelelő értékű digitális műalkotás cserél gazdát." Larva Labs: CryptoPunks 10,000 unique collectible characters with proof of ownership stored on the Ethereum blockchain
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
D o k u m e n t u m   n y e l v e : angol
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Kalcsó Gyula: Bevezetés
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : PowerPoint prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 36
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : Microsoft Office PowerPoint 2016
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : PDF dokumentum
O l d a l a k   s z á m a : 36
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : HTML dokumentum
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : HTML 5 verzió
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x433 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 96 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
M E G J E G Y Z É S 
Á l t a l á n o s   m e g j e g y z é s : Born digital - Műhelykonferencia, 2021
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna