D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : kalcso_gyula_email_archivalas.jpg
C Í M 
F ő c í m : Az e-mailek hosszú távú megőrzése
B e s o r o l á s i   c í m : E-mailek hosszú távú megőrzése
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Kalcsó
U t ó n é v : Gyula
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
E g y é b   n é v e l e m e k : Dr.
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2022-01-12
E s e m é n y : elérhető
I d ő p o n t : 2021-11-24
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : Az előadás időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
A   t í p u s   n e v e : előadás
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK Webarchívum
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Dr. Kalcsó Gyula
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Könyvtártan, információtudomány
A l t é m a k ö r : Elektronikus szöveg és könyvtár
T é m a k ö r : Számítástechnika, hálózatok
A l t é m a k ö r : Internetes technológia
T é m a k ö r : Számítástechnika, hálózatok
A l t é m a k ö r : Internet használat
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : elektronikus posta
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : tárolás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : digitális archívum
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szabvány
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 2021
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Az e-mailek hosszú távú megőrzése
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : 404 Not Found - "Ki őrzi meg az internetet?" videokonferencia és workshop Országos Széchényi Könyvtár, 2021 Az e-mailek hosszú távú megőrzése Dr. Kalcsó Gyula Petőfi Irodalmi Múzeum Digitális Bölcsészeti Központ Vázlat A digitális megőrzés problémái és az e-mail Az e-mailek megőrzésének módjai Az OAIS és megőrzés csomagban A Mailbag A PIM workflow-ja 1. A digitális megőrzés problémái és az e-mail Born digital - azaz digitálisan született Olyan digitális objektum, amelynek nincs analóg előzménye, és nem is készíthető pontos analóg másolat róla (de nem feltétlenül digital exclusive!). Objektum: lehet egy vagy több fájl és/vagy könyvtár halmaza. A digitális megőrzés alapproblémái A kezelésükkel kapcsolatos problémák a digitális létmódjukból adódnak: a nagy mennyiség, a heterogenitás, a gyors elavulás, az értelmezhetőség fenntartása. Az e-mail mint szabvány Az első e-mailt Ray Tomlinson küldte el magának 1971-ben (50 éve!) Az Internet Engineering Task Force (IETF) 1981 óta szabványosítja. Ezeket a dokumentumokat Request for Comments-nek hívják (RFC). A jelenlegi standardot az üzenetformátumra vonatkozóan az RFC 5322 (IMF - Internet Message Format), az üzenetküldésre vonatkozóan az RFC 5321 (SMTP - Simple Mail Transfer Protocol) tartalmazza. A fentiek mellett a hozzáférést szabályozó protokollok az Internet Message Acces Protocol (IMAP) és a Post Office Protocol v3 (POP3), továbbá a csatolmányokat szabályozó Multipurpose Internet Mail Extensions (MIME). A szabványos formátumok EML: az RFC 5322-re épülő fájlformátum, az elküldött e-mailek formátuma. MBOX: szintén az RFC 5322-re épül, konténerformátum, több EML-fájlt tartalmaz legalább egy mappában. Az e-mailek archiválása 2. Az e-mailek megőrzésének módjai 2016-tól működik 5 almunkacsoportja van A fő feladata egy jelentés kidolgozása volt, amelyben javaslatokat is tesznek az e-mail-archiválás standardjaira Az e-mailek megőrzése 1. Bitszintű megőrzés 2. Konverzió 3. Emuláció Szoftverek 3. Az OAIS és megőrzés csomagban Open Archival Information System Referenciamodell A 2012-es Magenta Book -> ISO-szabvány (14721:2012) Magas szintű elméleti modell a digitális környezetben keletkező adat/információ hosszú távú megőrzésére. Csomagok A digitális megőrzés (Digital Preservation) kulcsfontosságú tevékenységei Ingest = bejuttatás/bevitel ~ befogadás/átvétel/gyarapítás Preservation, Administration = megőrzés, adminisztráció Access = hozzáférés Különféle információs csomagokat ír elő Submission Information Package (SIP) = átadás/átvétel Archival Information Package (AIP) = megőrzés, adminisztráció Dissemination Information Package (DIP) = szolgáltatás Előírja azt is, hogy milyen típusú metaadatokat kell az információs csomagoknak tartalmazniuk. Csomagok: Bagit Bagit-csomagszerkezet 4. A Mailbag Mailbag (University at Albany, SUNY) A Mailbag-csomagszerkezet 5. A PIM workflow-ja A PIM Mailbagjei: SIP A PIM Mailbagjei: AIP Előfeldolgozás, "adattriage" "Törvényszéki" lemezképkészítés (biztonságos bitszintű másolat) Fájlrendszerelemzés és -jelentés készítése (validáció, hasonlósági jelentés, vírus- és malware-ellenőrzés, duplumszűrés stb.) Érzékeny adatok kiszűrése Technikai és egyéb metaadatok előállítása SIP-csomag készítése stb. OAIS-kompatibilis repozitóriumok Legyen képes SIP-csomagot fogadni, abból AIP- és DIP-csomagot előállítani. Legyen képes az ezekhez szükséges műveletek elvégzésére, vagy legalább alkalmassá lehessen erre tenni. Tudja kezelni a METS-et, a PREMIS-t, valamint tetszőleges metaadatsémát, továbbá OAI-PMH-kompatibilis legyen. Legyen API-ja, testreszabható legyen. Összekapcsolható legyen más rendszerekkel. Lehetőleg nyílt forráskódú és ingyenes legyen. A PIM born digital workflow-ja (Mohay Anikó) Köszönöm a figyelmet! Dr. Kalcsó Gyula kalcso.gyula@dbk.pim.hu
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Kalcsó Gyula: Bevezetés : Born Digital Műhelykonferencia
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : PowerPoint prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 32
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : Microsoft Office PowerPoint 2016
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : PDF dokumentum
O l d a l a k   s z á m a : 32
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : HTML dokumentum
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : HTML 5 verzió
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x433 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 96 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
M E G J E G Y Z É S 
Á l t a l á n o s   m e g j e g y z é s : Born digital - Műhelykonferencia, 2021
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna