D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 593_712_pix_Oldal_14_Kep_0002.jpg
C Í M 
F ő c í m : A czigány-razzia napjaiból
B e s o r o l á s i   c í m : Czigány-razzia napjaiból
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Lakatos Dolla, a vén német fáni (a kém), s hátul Balogh Tuta, a főczinkos
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2016-11-28
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 54. évf. 31. sz. (1907. augusztus 4.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Néprajz, antropológia
A l t é m a k ö r : Néprajz általában
T é m a k ö r : Szociológia, társadalomkutatás
A l t é m a k ö r : Kisebbségek
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : jelenetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : cigányság
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : népcsoport
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : bűncselekmény
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A czigány-razzia napjaiból.
Lakatos Dolla, a vén német fáni (a kém), s hátul Balogh Tuta, a főczinkos.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A dánosi rablógyilkosokat elfogták.
Tehát hurokra kerültek. És csakugyan kóbor cigány koronán volt a tettese azon - és más - rablógyilkosságnak, mely felverte úgyszólván az egész ország nyugalmát. A csendőrség jelentése szerint nemcsak a dánosi, de az előbb történt gyóni rablógyilkosság tetteseinek legnagyobb része, 18 bűnös kézrekerült. Kézrekerülnek most már mind, az utolsó szálig.
A csendőrség valóban emberfeletti munkát végzett. Hat vármegyén át... pihenés nélkül, napokig étlen-szomjan és sokszor életük veszélyeztetésével egy hét alatt sikerült a csendőrségnek világot deríteni e rettenetes bűnténybe. A helyszíni vizsgálat most már befejezést nyert. A rablógyilkosok most már Budapesten, a bíróság kezei közt van.
Ki vannnak őrizetben?
Őrizetben vannak: Lakatos János (Stojka, Bajka), Surányi Ignác, Surányi Márton, Kolompár-Balog József (Tutta), Surányi Julianna, Surányi Csoroszlya, Lakatos Erzsébet (Dolla), Surányi Mária, Surányi Lidia, Német Fruna, Lakatos Julcsa, özvegy Lakatos Jánosné, Kolompár Bujer, Kolompár Zelfi és Lakatos Róza. A dánosi rablógyilkosságban gyanúsítottak: Lakatos János, Surányi Ignác és Kolompár Balog Tutta. A gyóni rablásban valamennyien gyanúsítva vannak. A dánosi rablógyilkosságban a csendőrség jelentése szerint összesen hét férfi és két nő vett részt. A még kézre nem került gyanúsítottak ellen a csendőrség a nyomozást folytatja. Ezek a még kézre nem került gyilkosok egynek kivételével ismeretes cigányok. Nevük nem közölhető. A fölbujtásra vonatkozó hírek alaptalanok. A cigányok tíz csendőr sorfalai közt szálltak le Budapesten a vasúti kocsiból. Ezek közül legnagyobb bűn terheli Kolompár-Balog Tuttát és Lakatos Jánost. Balog Tutta gyújtotta fel a csárdát is, és becstelenitette meg a meggyilkolt leányzót is. Mindezek a cigányok - a vizsgálat adatai szerint - részesek voltak a gyóni rablógyilkosságnak is.
(Forrás: https://library.hungaricana.hu/hu/view/MagyarFoldmuvelo_1907/?pg=247&layout=s)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A czigány-razzia napjaiból: Útban a Szarvas-csárdához
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1585x1022 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 299 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna