D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 020.jpg
 B é l y e g k é p : https://dka.oszk.hu/068800/068873/020_kiskep.jpg
C Í M 
F ő c í m : Károlyi Mihály
B e s o r o l á s i   c í m : Károlyi Mihály
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Évfordulók - Események (I.)
M i n ő s í t ő : összefoglaló cím
A L K O T Ó 
S z e r e p : tervező
B e s o r o l á s i   n é v : Bokros
U t ó n é v : Ferenc
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1891-1974
V I A F I d : 121423903
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-09-01
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2012-01-23
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : bélyeg
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
M e g j e l e n é s : Budapest : Magyar Posta, 1962
S o r o z a t : 1962. Évfordulók - Események (I.)
T e c h n i k a : mélynyomás, fésűsfogazat
T í p u s : bélyeg
C í m : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
S z e r z ő : [szerkesztő] Hevesi Erzsébet, Vermes Anna
M e g j e l e n é s : [Budapest] : [Szerk.], [2012]
T í p u s : bélyeggyűjtemény
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
M e g j e g y z é s : A Magyar Posta Zrt. engedélyével.
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Magyar Posta Zrt.
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Jogvédett.
T É M A 
T é m a k ö r : Szolgáltatóipar, belkereskedelem
A l t é m a k ö r : Postai szolgáltatások
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Politikatörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : bélyeg
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : postabélyeg
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : portré
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : politikus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : miniszterelnök
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : államfő
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Károlyi Mihály (1875-1955)
V I A F I d : 1481491
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1962
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1963
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : 1962. ÉVFORDULÓK-ESEMÉNYEK (I.)
Mélyny. 11 1/2 : 12 F. fog. (1934) 12 : 11 3/4 F. fog. (többi érték)
T.: Vertel József (1934), Bokros Ferenc
Névérték: 1 Ft
PM 320 000 fog. 8 622
1922 1816 1 Ft Károlyi Mihály (1875-1955) Á1962. márc. 18.-1963. dec. 31. 20,- 10,- 800,-
(Forrás: Magyar Posta- és Illetékbélyeg Katalógus)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Károlyi Mihály magyar politikus. Gazdag grófi családból származik, és nagybátyja hatására politikai pályára lép. Előbb szabadelvű, majd a Függetlenségi és 48-as Párt országgyűlési képviselője. 1913-ban már az országgyűlési ellenzék vezéreként fordul szembe Tisza István politikájával. 1916-tól egyre hangosabb ostorozója a német szövetségben viselt háborúnak. 1918 októberében már a polgári demokratikus mozgalom egyik vezetője lett és még IV. Károly bízta meg a miniszterelnökséggel. A Tanácsköztársaság kikiáltása előtt 1919. január 11-től köztársasági elnök volt március 21-ig. Ekkor a Vix-jegyzék (diplomáciai okmány) hatására minden tisztségéről lemondott. Ez alatt a rövid idő alatt előkészítette a föld reformot, amit a saját kálkápolnai birtokán meg is kezdett. 1919. július 5-én családjával együtt emigrált. Az európai fasizmus minden bűntette ellen fellépett. Annak ellenére, hogy külföldön élt, 1923-ban Magyarországon hazaárulás miatt teljes vagyonelkobzásra ítélték. 1943-ban az Angliában megalakult antifasiszta Demokratikus Magyarországért Mozgalom elnökévé választotta. 1946 májusában tért haza. Hazatérése előtt - 1946. február 14-én - a nemzetgyűlés törvénybe foglalta érdemeit és semmisnek nyilvánította a hazaárulási perében hozott elmarasztaló ítéletet. 1947-49 között - lemondásáig - Magyarország párizsi nagykövete volt. Élete utolsó éveit a politikai élettől visszavonultan töltötte Franciaországban. Hamvait 1962-ben hozták haza és a Kerepesi temetőben mauzóleumban helyezték el. (Új.Magy.L.1961.4k.52 o.,Évfordulók 75. 39 o., MNL. 10k. 605 o.) (Forrás: Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye (Március) https://mek.oszk.hu/10200/10292/)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Károlyi Mihály gróf
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 734x860 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 600 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn