D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 0085.jpg
 B é l y e g k é p : https://dka.oszk.hu/068600/068687/0085_kiskep.jpg
C Í M 
F ő c í m : Fáy András, a szelvényen az Első Magyar Takarékpénztár épülete
B e s o r o l á s i   c í m : Fáy András, a szelvényen az Első Magyar Takarékpénztár épülete
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Fáy András
M i n ő s í t ő : összefoglaló cím
A L K O T Ó 
S z e r e p : tervező
B e s o r o l á s i   n é v : Lengyel
U t ó n é v : György
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-11-17
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2012-01-23
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : bélyeg
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : arckép
A   t í p u s   n e v e : épület
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
M e g j e l e n é s : Budapest : Magyar Posta, 1986
S o r o z a t : 1986. Fáy András
T e c h n i k a : ofszetnyomat és réznyomás (acélmetszet), fésűsfogazat
T í p u s : bélyeg
C í m : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
S z e r z ő : [szerkesztő] Hevesi Erzsébet, Vermes Anna
M e g j e l e n é s : [Budapest] : [Szerk.], [2012]
T í p u s : bélyeggyűjtemény
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
M e g j e g y z é s : A Magyar Posta Zrt. engedélyével.
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Magyar Posta Zrt.
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Jogvédett.
T É M A 
T é m a k ö r : Szolgáltatóipar, belkereskedelem
A l t é m a k ö r : Postai szolgáltatások
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1791-1867
T é m a k ö r : Közgazdaságtan, gazdaság
A l t é m a k ö r : Pénzügy, bankügy
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : bélyeg
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : postabélyeg
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : portré
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : író
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : politikus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : reformkor
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Fáy András (1786-1864)
V I A F I d : 17278550
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : takarékpénztár
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : pénzintézet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1986-1988
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : 1986. FÁY ANDRÁS
Fáy A. (1786-1864) születésének 200. évfordulója alkalmából.
25 bélyeget és 25 szelvényt tartalmazó ívekben nyomták. A bélyegek és a szelvények egymás alatt helyezkednek el.
Ofszetny. és réznyomás (acélmetszet) 12 F. fog.
T.: Lengyel György
Á 1986. máj. 29.-1988. dec. 31.
P 475 300 fog. 3 700
3779 3826 4 Ft Fáy András, a szelvényen az Első Magyar Takarékpénztár épülete 120,- 120,-
(Forrás: Magyar Posta- és Illetékbélyeg Katalógus)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Fáy András magyar politikus és író. A magyar reformkor irodalmi és társadalmi mozgalmának egyik legmarkánsabb tagja. Előkelő református nemesi családból származott. Tanulmányait Sárospatakon, Pozsonyban és Pesten végezte. Ügyvédi oklevelet szerzett, de inkább visszavonult gombai birtokára gazdálkodni, írni és társadalmi tevékenységgel foglalkozni. 1823-ban Pestre költözött. Háza megtelt fiatal írókkal. Modern német, francia és angol irodalmat olvasott. Kitágult világlátása hamar felismertette vele az ország gazdasági és kulturális elmaradottságát, és annak okait. 1825-ben javaslatot terjesztett elő a bajok orvoslására, megjelölve annak módozatát is. Széchenyi fellépése után, lelkesen csatlakozott hozzá, szövetségesként fogadta reformterveit. Az Akadémia 1831-ben tiszteletbeli tagjává választotta. Mindenütt vállalt feladatot és igyekezett minden vállalásának eleget tenni. Higgadt, józan ember volt, aki ezer felé osztva eszét és munkáját, sem el nem fáradt, sem meg nem zavarodott, hanem jókedvűen, okosan igazította el minden dolgát. Az egész életét a haza javának szentelte. 1839-ben megalapította a Pesti Első Hazai Takarékpénztárat, amely 1840. január 11-én kezdte meg működését. Az irodalomban kisebb versekkel és elbeszélésekkel jelentkezett. Sokat olvasott és keresett könyve volt a Bélteky ház, az első magyar társadalmi regény. Próbálkozott drámaírással is, kisebb sikerrel, de a Két Báthory színre is került. Összes irodalmi munkái 1843-44-ben nyolc kötetben jelentek meg. (Révai Nl.7k.217 o., MNL.7k.715 o) (Forrás: Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye (Május) https://mek.oszk.hu/10200/10292/)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Kékesi László: Fáy András
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1279x900 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 600 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn