D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 605_708_pix_Oldal_01_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : A magyar szövetkezeti ügy vezérfiai
B e s o r o l á s i   c í m : Magyar szövetkezeti ügy vezérfiai
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2016-03-29
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 51. évf. 36. sz. (1904. szeptember 4.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1868-1918
T é m a k ö r : Közgazdaságtan, gazdaság
A l t é m a k ö r : Közgazdaságtan általában
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : csoportkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : György Endre (1848-1927)
V I A F I d : 121474313
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Hajós József (1853-1917)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Károlyi Sándor (1831-1906)
V I A F I d : 171779292
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Bernát István (1854-1942)
V I A F I d : 34028276
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A magyar szövetkezeti ügy vezérfiai
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : György Endre (Huszt, 1848. március 18. - Budapest, 1927. január 15.) magyar politikus, földművelésügyi miniszter, közgazdasági író, az MTA tagja (levelező: 1879, rendes: 1919). György Aladár testvére.
(Forrás: Wikipédia)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : HAJÓS JÓZSEF 1853 szeptember 2-án született Dömsödön. Iskoláit Budapesten, Stuttgartban, Parisban és Berlinben végezte. Közgazdasági tanulmányait az iskolák befejezése után is folytatta s Genfben a banküzletet tanulmányozta. Mint igaz fia a vármegyei életnek, 1878-ban ő is vármegyei tisztviselő lett s négy évig viselte a solti járás szolgabirói tisztjét Nem sokkal azután megválasztották képviselőnek, majd a hazai takarékpénztár igazgatójának. Tevékeny része volt a pestvármegyei hitelszövetkezet megalakításában. Az ő munkájának volt részben az eredménye, hogy e szövetkezet 1894-ben a hazai szövetkezetek középponti hitelintézetévé fejlődött, mert kieszközölte, hogy a hazai takarékpénztár milliókkal támogassa e vállalatot Most alelnöke a hazai takarékpénztárnak, egyik alelnöke s végrehajtó bizottsági elnöke az országos középponti hitelszövetkezetnek.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1904. szeptember 4.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Korláti Bernát István (Rimaszombat, 1854. július 3. - Budapest, 1942. január 19.) agrárpolitikus, agrárközgazdász, közíró, lapszerkesztő, országgyűlési képviselő, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja. A magyar mezőgazdaság védelméért és fejlesztéséért küzdő agrárius mozgalom prominens alakja volt. A mezőgazdasági és kisipari szövetkezeti mozgalom vezetői közé tartozott, az 1890-es évektől vezetőségi tagja volt a Magyar Gazdaszövetkezetnek és a Hangya szövetkezetnek.
(Forrás: Wikipédia)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Nagykárolyi gróf Károlyi Sándor (Pest, 1831. november 10. - Menton (Franciaország), 1906. április 24.) politikus, kórházalapító, a Magyar Tudományos Akadémia tagja.
A magyar szövetkezetek atyjaként vezette a Pestmegyei Hitelszövetkezetet és a hitelszövetkezeti mozgalom kiterjesztésén dolgozott. Munkásságának eredményeként jöhetett létre országszerte a Magyar Gazdaszövetség Fogyasztási és Értékesítő Szövetkezet vagy közismertebb nevén a Hangya Szövetkezet.
(Forrás: WiIkipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : György Endre (politikus)
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Károlyi Sándor (politikus)
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2382x1551 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 299 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna