D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 181_280_pix_Oldal_44_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Négy nemzedék: IX. Keresztély dán király, fiával, a trónörökössel, unokájával és dédunokájával
B e s o r o l á s i   c í m : Négy nemzedék: IX. Keresztély dán király, fiával, a trónörökössel, unokájával és dédunokájával
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2016-01-13
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2004
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 50. évf. 16. sz. (1903. április 19.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Genealógia, családtörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : családi kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Keresztély (Dánia: király), IX. (1818-1906)
V I A F I d : 13109613
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Frigyes (Dánia: király), VIII. (1843-1912)
V I A F I d : 172756841
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Keresztély (Dánia: király), X. (1870-1947)
V I A F I d : 267659284
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Frigyes (Dánia: király), IX. (1899-1972)
V I A F I d : 3272838
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Négy nemzedék: IX. Keresztély dán király, fiával, a trónörökössel, unokájával és dédunokájával
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : IX. Keresztély dán király (Schleswig, 1818. április 8. - Amalienborg palota, Koppenhága, 1906. január 29.) Dánia királya 1863-tól haláláig. "Európa apósaként" lett híres, mivel hat gyermeke különböző királyi házakba házasodott be; a legtöbb mai európai uralkodó az ő leszármazottja.
1898. április 26-án feleségül vette Lujza hessen-kasseli hercegnőt. Hat gyermekük született:
VIII. Frigyes dán király (1843 - 1912)
Dániai Alexandra brit királyné (1844 -1925)
I. György görög király (1845 -1913)
Dániai Marija Fjodorovna orosz cárné (1847 - 1928)
Tíra dán királyi hercegnő (1853 -1933)
Valdemár dán királyi herceg (1858 -1939)
(Forrás: Wikipédia)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : VIII. Frigyes dán király (teljes nevén Christian Frederik Vilhelm Carl; Koppenhága, 1843. július 7. - Hamburg, 1912. május 14.) Dánia királya 1906-tól haláláig. (Forrás: Wikipédia)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : X. Keresztély dán király (teljes nevén Christian Carl Frederik Albert Alexander Vilhelm) (Charlottenlund kastély, 1870. szeptember 26. - Amalienborg palota, Koppenhága, 1947. április 20.) Dánia királya 1912-től haláláig, valamint Izland utolsó királya 1940-ig.
1898. április 26-án feleségül vette Alexandrina dán királynét. Két fiuk született:
IX. Frigyes dán király (1899 -1972)
Knut dán királyi herceg (1900 - 1976)
(Forrás: Wikipédia)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : IX. Frigyes (dánul: Konge Christian Frederik Franz Michael Carl Valdemar Georg) (Koppenhága, Sorgenfri kastély, 1899. március 11. - Koppenhága, 1972. január 14.) Dánia királya 1947-től haláláig. X. Keresztély dán király és Alexandrina dán királyné elsőszülött gyermeke.
(Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : IX. Keresztély dán király
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : IX. Keresztély dán király és neje, Lujza királyné
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1213x1800 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 299 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna