D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 081_180_pix_Oldal_36_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Mária Dorothea föherczegnő férjével, Fülöp orleansi herczeggel
B e s o r o l á s i   c í m : Mária Dorothea föherczegnő férjével, Fülöp orleansi herczeggel
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Forche
U t ó n é v : Roman
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
S o r s z á m : 2
B e s o r o l á s i   n é v : Gálfy
U t ó n é v : István
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2016-01-07
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 50. évf. 9. sz. (1903. márczius 1.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Család, társas kapcsolatok
A l t é m a k ö r : Házasság, válás
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1868-1918
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : egészalakos kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : családi kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Mária Dorottya (Magyarország: főhercegnő) (1867-1932)
V I A F I d : 316737498
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Lajos Fülöp Róbert (Orleans: herceg) (1869-1926)
V I A F I d : 107031362
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : családi ünnep
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szertartás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19-20. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Mária Dorothea föherczegnő férjével, Fülöp orleansi herczeggel
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Habsburg-Lotaringiai Mária Dorottya Amália vagy Mária Dorothea (németül: Erzherzogin Maria Dorothea Amalie von Österreich, franciául: Marie-Dorothée d'Orléans, duchesse d'Orléans) (Alcsút, 1867. június 14. - Alcsút, 1932. április 6.) József nádor unokája, a Habsburg-Lotaringiai-ház ún. magyar vagy nádori ágából származó főhercegnő, magyar és cseh királyi hercegnő, házassága révén orléans-i hercegné, 1896-1926 között Franciaország címzetes királynéja.
Mária Dorottya főhercegnő 1896. november 5-én Bécsben feleségül ment másod-unokatestvéréhez, Lajos Fülöp Róbert orléans-i herceghez (1869-1926), Lajos Fülöp Albert orléans-i hercegnek, Párizs grófjának (1838-1894) és Mária Izabella spanyol infánsnőnek (1848-1919) legidősebb fiához, I. Lajos Fülöp francia király dédunokájához. A nagyszabású esküvőn az olasz, az angol és természetesen a francia Bourbon-Orléans-i uralkodócsalád is képviseltette magát.
Apósa, Lajos Fülöp Albert herceg 1894-ban meghalt, ezzel Mária Dorottya férje az Orléans-ista öröklési rendben a francia trón várományosává lépett elő, VIII. Fülöp néven, ezzel Mária Franciaország címzetes királynéja lett. Ezt a címet férjének 1926-ben bekövetkezett haláláig viselhette.
Lajos Fülöp herceg kedvelte a hosszú hajóutakat, 1897-ben ifjú felesége társaságában a Maroussia jacht fedélzetén több utazást tettek, bejárták a Földközi-tengert. A mézeshetek elmúltával azonban nyilvánvalóvá vált, hogy a házasfelek nem illenek egymáshoz. A házasságuk nem volt boldog. Az évek során kapcsolatuk elhidegült, Orléans hercege egyre sűrűbben távozott el hosszú hajóutakra, Mária Dorottya hercegné rendszeresen hosszú hónapokat töltött magyarországi családjánál.
Lajos Fülöp herceg szeretőket tartott, többek között viszonyt folytatott Nellie Melba énekesnővel is. 1906-ban egyszer megpróbálta rendbe hozni házasságát, igyekezett meggyőzni feleségét, hogy költözzenek ismét össze Manoir d'Anjou nevű birtokán, Brüsszel mellett. Mária Dorottya kereken visszautasította. Csaknem egy évtizeden át éltek különváltan.
1914 elején Mária Dorottya hercegné válókeresetet adott be. Házasságukat 1914. augusztus 19-én, már az első világháború kitörése után X. Piusz pápa érvénytelenítette. Frigyükből gyermek nem született.
A válás után Mária Dorottya főhercegnő végleg Magyarországra költözött. Volt férje sohasem bocsátotta meg neki, hogy Franciaországgal ellenséges államban él. A világháború alatt és után Mária Dorottya főleg az alcsúti kastélyban lakott. Itt érte a halál 1932-ben. Holttestét a Budavári Palota Nádori Kriptájában helyezték örök nyugalomra.
(Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Strelinky : Mária Dorothea föherczegnő eljegyzése
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Walery : Mária Dorothea föherczegnő eljegyzése
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1074x1438 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna