D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 281_376_pix_oldal_12_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : A budapesti nemzetközi kertészeti kiállításából
B e s o r o l á s i   c í m : Budapesti nemzetközi kertészeti kiállításából
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : József főherczeg és családjának körútja a kiállításon
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Klösz
U t ó n é v : György
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1844-1913
V I A F I d : 77250886
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-10-29
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 49. évf. 19. sz. (1902. május 11.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Biológia, etológia
A l t é m a k ö r : Növénytan
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : jelenetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : kiállítás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kertészet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Joseph Karl Ludwig, Erzherzog von Österreich (1833-1905)
V I A F I d : 52484206
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Joseph August, Erzherzog von Österreich (1872-1962)
V I A F I d : 88887090
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Klotild (Németország: hercegnő) (1846-1927)
V I A F I d : 316737528
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Auguste Maria Luise, Erzherzogin von Österreich (1875-1964)
V I A F I d : 59147118287626342216
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Budapest
G e o N a m e s I d : 3054643
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1902. május 3.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A budapesti nemzetközi kertészeti kiállításából
József főherczeg és családjának körútja a kiállításon.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A május 3-án megnyílt első budapesti nemzetközi kertészeti kiállítás nagy vonzerőt gyakorol most a főváros növénykedvelő közönségére s a városligeti nagy iparcsarnokban és környékén elhelyezett pompás virágcsoportozatokban, dísznövényekben, az alkalmatlan idő ellenére is, folyvást nagy számú érdeklődő gyönyörködik.
A kiállítási terület a városligeti nagy iparcsarnok előtt terűl el. Dísznövények ezrei lepik el a rögtönzött parkot mindenfelé, káprázatos színpompában váltakoznak a különböző kiállítók virág-ágyai, a nagy iparcsarnok kupolája alatt pedig a legritkább délszaki virágok illatoznak.
A kiállítást május 3-án nyitotta meg József főherczeg, mint a kiállítás védnöke vele jöttek : neje, Klotild főherczegnő, József Ágost főherczeg nejével, Auguszta főherczegnővel. Jelen voltak Széll Kálmán miniszterelnök, Darányi Ignácz földmívelési miniszter, valamint nagyszámú előkelő közönség s többek közt negyven külföldi kiállító. József főherczeget Emich Gusztáv udvari tanácsos üdvözölte lendületes szavakkal, mire a főherczeg megnyitottnak jelentette ki a kiállítást, s a közben megérkezett sziámi trónörökössel unnak megtekintésére indult.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1902. május 11.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Keglovich Emil: Szegedi képek : A kertészeti kiállítás. Keglovich Emil fényképe után
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
O l d a l a k   s z á m a : 1
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1502x833 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna