D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 753_852_pix_Page_46_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Vasquez grófné mint Izolde
B e s o r o l á s i   c í m : Vasquez grófné mint Izolde
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : I. felvonás 1-sö jelenet
M i n ő s í t ő : alcím
E g y é b   c í m : Izolde hallgatja a hajósok énekét
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Kossak
U t ó n é v : József
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1855-1922
V I A F I d : 317076437
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-10-08
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 48. évf. 52. sz. (1901. deczember 29.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Film, színház, előadóművészet
A l t é m a k ö r : Színházművészet
T é m a k ö r : Film, színház, előadóművészet
A l t é m a k ö r : Film- és színháztörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : egészalakos kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : színházi fénykép
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : színházművészet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Vasquez-Molina, Italia (1869-1954)
V I A F I d : 28249576
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : színész
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Vasquez grófné mint Izolde. - Kossak fényképei után.
I. felvonás 1-sö jelenet: Izolde hallgatja a hajósok énekét.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Vasquez-Molina, Italia, grófné Ucelli (Trieszt, 1869. márc. 24.-Bp., 1954): énekesnő (szoprán). 21 évesen olyan sikerrel mutatkozott be egy bp.-i hangversenyen, hogy Gustav Mahler minden színpadi gyakorlat nélkül azonnal szerződtette az Operaházhoz, amelynek 1912-ig vezető drámai szopránja volt. Első szerepe az Aida (Verdi). Viszonylag világos színű szopránjával, bel canto énektechnikájával kezdetben főként az olasz operákban, de később Wagner zenedrámáiban is nagy sikereket aratott. Szerepeit többnyire olaszul énekelte, magyarul nem tanult meg. Az Operaház örökös, tiszteletbeli tagja. F.Sz. Sulamith (Goldmark K.: Sába királynője) Santuzza (Mascagni: Parasztbecsület) Amália (Verdi: Az álarcosbál) Anna (Mozart: Don Giovanni) Erzsébet, Venus (Wagner: Tannhäuser) Elsa (Wagner: Lohengrin) Brünnhilde, Sieglinde (Wagner: A walkür, Siegfried) Isolda (Wagner: Tristan és Isolda).
(Forrás: https://mek.oszk.hu/02100/02139/html/sz28/169.html)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Vasquez-Molina, Italia, grófné Ucelli
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1063x758 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna