D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 753_852_pix_Page_45_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Hegyesi Mari mint Mária Gárdonyi "Karácsonyi álom" czímű betlehemes játékában
B e s o r o l á s i   c í m : Hegyesi Mari mint Mária Gárdonyi "Karácsonyi álom" czímű betlehemes játékában
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Kossak
U t ó n é v : József
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1855-1922
V I A F I d : 317076437
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-10-08
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 48. évf. 52. sz. (1901. deczember 29.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Film, színház, előadóművészet
A l t é m a k ö r : Színházművészet
T é m a k ö r : Film, színház, előadóművészet
A l t é m a k ö r : Film- és színháztörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : egészalakos kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : színházi fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : színházművészet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Hegyesi Mari (1861-1925)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : színész
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Hegyesi Mari mint Mária Gárdonyi "Karácsonyi álom" czímű betlehemes játékában.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Hegyesi Mari (Padova, 1861. december 28. - Budapest, 1925. november 28.) színésznő.
Hegyesi Mari 1861. december 28-án született Padovában.
Krecsányi Ignác fedezte fel 16 éves korában, 1878-ban Békéscsabán az ő társulatában lépett először színpadra, majd Pécsett szerepelt, de 1879 és 1886 között Kassán, Debrecenben, Aradon újra Krecsányi Ignác igazgatása alatt szerepelt.
1886-ban a Nemzeti Színházhoz szerződött, 1918-ban örökös tagja lett.
Vidéken drámai és hősnő szerepkörben érte el sikereit a Nemzeti Színház is erre szerződtette, de igazi tehetségét működése későbbi korszakában anyaszerepekben bontakoztatta ki igazán. A század első negyedében a Nemzeti Színház egyik legszélesebb skálájú és legbensőségesebb drámai művésze volt.
1925-ben, Budapesten érte a halál.
(Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Gárdonyi Géza "Karácsonyi álom" czímű betlehemes-játékából : Mária és József útban Betlehen felé. Pillanatnyi fényképfölvétel
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Gárdonyi Géza "Karácsonyi álom" czímű betlehemes-játékából A III. felvonás zárójelenete. Pillanatnyi fényképfölvétel után
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Goró Lajos: Gárdonyi Géza "Karácsonyi álom" czímű betlehemes-játékából A betlehemesek beköszöntője. Az előjáték
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 819x1296 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna