D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 081_180_pix_Page_52_kep_0001_001resz.jpg
C Í M 
F ő c í m : Iparművészeti tárgyak a párisi világkiállításról
B e s o r o l á s i   c í m : Iparművészeti tárgyak a párisi világkiállításról
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-09-14
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : festmény
A   t í p u s   n e v e : szobor
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 48. évf. 11. sz. (1901. márczius 17.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Fotóművészet, fényképészet
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Szobrászat, kerámiaművészet
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Művészettörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : szobor
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : festmény
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : világkiállítás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Párizs
G e o N a m e s I d : 2988507
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Franciaország
G e o N a m e s I d : 3017382
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1901.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Iparművészeti tárgyak a párisi világkiállításról.
Festett legyező Pene Foy-tól (Páris). Fali festmény egy polgári eskető szobából Götz H.-tól (Karlsruhe). A mák Bouval M.-től (Páris). A Munka A párisi kiállítás fökapujának domborműve Guillottól. Hamutartó A berlini kir. porczellángyár kiállitásából. A Nőszirom Bouval M.-től (Páris). Gyermekfej Királyi porczellángyér (Kopenhága). Lavoisier Dalou J.-től (Páris). Bonaparte Gérome-tól (Páris). Női mellszobor Bing és Groendahl-tól (Kopenhága). Timur Lenk Gérome-tól (Páris)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Az iparművészet a szobrászatot is nagyban igénybe veszi állványok, szekrények ékítésére, villamos lámpákhoz, és a terem, meg szoba, a konzol és asztal díszítéséhez, részint érczből, részint porczellánból, vagy márványból. Az érczfélék patina szinét minden változatban képesek utánozni. Ezekből a művekből mutatványul Bouval két mellszobrát, Dalou egyik szobrát, Gérome két lovasszobrát közöljük. Mind franczia művészek. Gérome egyik szobra Timur Lenk tatár vezért ábrázolja, a nagy és kegyetlen hódítót, kinek csapatjai Ázsiát pusztították, s kit harczi lován a franczia művész úgy tüntet föl, a mint nyerítő harczi méne levágott fejek közt áll.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1901. márczius 10.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Az agyag- és üvegipar épülete : Képek a párisi világkiállításból
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
R é s z e k   s z á m a : 2
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1971x2771 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna