D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 477_572_pix_Page_07_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Képek a gabela-zelenkai vasút megnyitásáról
B e s o r o l á s i   c í m : Képek a gabela-zelenkai vasút megnyitásáról
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : A megnyitó vonat
M i n ő s í t ő : alcím
E g y é b   c í m : Topics Ferencznek, a bosnyák-herczegovinai országos múzeum fényképészének fölvétele
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Topics
U t ó n é v : Ferenc
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-09-14
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 48. évf. 30. sz. (1901. julius 28.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Fotóművészet, fényképészet
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Külföldi országok, városok
T é m a k ö r : Közlekedés, szállítás
A l t é m a k ö r : Vasút
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : vonat
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : megnyitó
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : díszítés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : nemzeti zászló
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Bosznia-Hercegovina
G e o N a m e s I d : 3277605
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1901. julius
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Képek a gabela-zelenkai vasút megnyitásáról. - A megnyitó vonat.
Topics Ferencznek, a bosnyák-herczegovinai országos múzeum fényképészének fölvétele.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Kora reggel elindulva Mosztárból, csakhamar megérkeztünk Gabela állomáshoz, a hol az új vasút kezdődik. Vonatunk lokomotívját földíszítették virágfüzérekkel és zászlókkal, közöttük a magyar nemzeti zászlóval, a mint hogy a magyar vendégek örömmel és megnyugvással láthatták, hogy Magyarország a megszállott tartományokban teljes közjogi paritást élvez Ausztriával, a mi többi között abban is kifejezésre jut, hogy a magyar lobogó mindenütt ott van az osztrák lobogó mellett. A bosnyák-herczegovinai hivatalos nagy zászlódísz ugyanis a következő: közepén a piros-sárga bosnyák zászló, jobbról-balról a magyar és az osztrák zászló. így voltak díszítve a bosnyák-herczegovinai államvasutak összes állomásai, a hol mindenütt színgazdag, aranynyal, ezüsttel dúsan hímzett herczegovinai nemzeti viseletbe öltözött néptömeg várta és lelkes zsivióval üdvözölte a megnyitó vonatot. Az új vasút egész környéke talpon volt és ünnepelt. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1901. julius 28.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Ifj. Hollán Sándor: Képek a gabela-zelenkai vasút megnyitásáról
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1000x780 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna