D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 001_080_pix_Page_45_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Koburg Fülöp herczeg vacsi vadásztársasága
B e s o r o l á s i   c í m : Koburg Fülöp herczeg vacsi vadásztársasága
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Stern és Alt fényképe
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Stern
U t ó n é v : József
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Alt
U t ó n é v : Rudolf von
I n v e r t á l a n d ó   n é v : I
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1812-1905
V I A F I d : 71399810
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-08-24
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2004
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 48. évf. 5. sz. (1901. február 3.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Fotóművészet, fényképészet
T é m a k ö r : Mezőgazdaság, élelmiszeripar
A l t é m a k ö r : Erdészet, vadászat, halászat
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : csoportkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Fülöp (Szász-Koburg-Gotha: herceg) (1844-1921)
V I A F I d : 204094857
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : vadászat
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : vadásztársaság
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Pusztavacs
G e o N a m e s I d : 3046074
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Dabasi kistérség
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Koburg Fülöp herczeg vacsi vadásztársasága. - Stern és Alt fényképe.
Gróf Breda őrnagy. Gróf Rex bécsi szász követ. Koburg Lipót herczeg. Nemeskéri Kiss Pál, államtitkár.
Gróf Szapáry Péter. Koburg Fülöp herczeg. Gróf Wurmbrand Hugó altábornagy. Gróf Szapáry István.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A vadászatok 7-8 hétig tartanak. Októberben dámvadra cserkésznek, s az idén 180 darab "került terítékre" deczemberben hajtóvadaszatok folynak, mely alkalommal dámvad, nyúl, róka, fáczán, fajdtyúk, stb. bőven kerül puskacsőre. Az idén egy hétig tartott a hajtóvadászat s ezalatt harmadfélezer nyulat, 35 dámvadat, hat róka, 750 fáczánt s egyéb apró vadat lőttek.
A vadászatok befejezte előtt fényképi fölvételt készítettek az előkelő vadásztársaságról, mely ez alkalommal a kastély ebédlőre nyiló bejáratánál helyezkedett el.
A képen látható, s névszerint megjelölt urakon kívül részt vettek még a hajtóvadászaton : Ludvigh Gyula, a magyar államvasutak elnökigazgatója és Muzsik pestmegyei nagybirtokos is.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1901. február 3.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A cs. és kir. yacht-raj
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1112x729 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna