D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 581_684_pix_Page_64_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : II. Vilmos német császár Budapesten
B e s o r o l á s i   c í m : 2. Vilmos német császár Budapesten
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Fogadás a budai királyi palotában
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : festő
B e s o r o l á s i   n é v : Limmer
U t ó n é v : Emil
I n v e r t á l a n d ó   n é v : I
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1854-1931
V I A F I d : 96266935
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-07-31
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : festmény
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : esemény
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 44. évf. 41. sz. (1897. október 10.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T é m a k ö r : Család, társas kapcsolatok
A l t é m a k ö r : Ünnepek
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : festmény
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : tömeget ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : ünnepség
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : királyi palota
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Vilmos (Németország: császár), II. (1859-1941)
V I A F I d : 121621349
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Ferenc József (Magyarország: király), I. (1830-1916)
V I A F I d : 32787948
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Szőgyény-Marich László, ifj. (1840-1916)
V I A F I d : 232121513
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Bánffy Dezső (1843-1911)
V I A F I d : 246186907
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Fejérváry Géza (1833-1914)
V I A F I d : 107800312
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Wlassics Gyula (1852-1937)
V I A F I d : 46458745
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : vár
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Budapest. 1. kerület
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1897. szeptember 20.
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Budapest
G e o N a m e s I d : 3054643
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Budapest. Vár
G e o N a m e s I d : 3043197
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : II. Vilmos német császár Budapesten. - Fogadás a budai királyi palotában.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A császárlátogatás napjaiból. II. Vilmos német császár látogatásának emlékezetes ünnepi napjaiból még mindig vannak egyes jelenetek, melyeket a festőművészek megörökítettek, s melyek közül egyet ez alkalommal mi is bemutatunk még. A budavári királyi palotában szeptember 20-ikán tartott udvari fogadó estélyt ábrázolja e képünk, melyet Limmer festőművész készített, ki engedélyt nyert az estély megszemlélésére. A fényes magyar díszruhás alakokkal váltakoznak a főpapok egyszerű öltözékei, a csillogó katonai egyenruhák, a hölgyek elegáns toilettjei. A kép előterén áll Vilmos császár királyunkkal. Királyunk mellett látható Szögyény-Marich László berlini nagykövetünk, majd elől báró Bánffy Dezső miniszterelnök, az uralkodók után következő sorban Fejérváry báró és Wlassic miniszterek, s még többen a jelenvolt előkelőségek közül.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1897. október 10.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : II. Vilmos német császár Budapesten. - A bevonulás a Keleti pályaháztól a Kerepesi úton
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Paur Géza: II. Vilmos német császár Budapesten : A bevonulás az Albrecht-úton
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2538x1646 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna