D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 581_684_pix_Page_62_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Az tüzérkaszárnya zárkőletételi ünnepélye
B e s o r o l á s i   c í m : Tüzérkaszárnya zárkőletételi ünnepélye
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : A király megteszi a zárkőre a kalapács-ütést
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Klösz
U t ó n é v : György
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1844-1913
V I A F I d : 77250886
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-07-31
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : esemény
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 44. évf. 41. sz. (1897. október 10.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Fotóművészet, fényképészet
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1868-1918
T é m a k ö r : Hadtudomány, katonapolitika
A l t é m a k ö r : Katonai szolgálat
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T é m a k ö r : Család, társas kapcsolatok
A l t é m a k ö r : Ünnepek
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : külső épületrész
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : társadalmi esemény
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : ünnepély
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : átadás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : avatás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kaszárnya
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : laktanya
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Budapest
G e o N a m e s I d : 3054643
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Budapest._8. kerület
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Budapest._Hungária körút
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1897. szeptember 24.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Az tüzérkaszárnya zárkőletételi ünnepélye
A király megteszi a zárkőre a kalapács-ütést.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Az építését 1.535.000 forint költséggel tavaly szeptember 8-án kezdték s már egy év alatt befejezték. Az óriás területen két tiszti és két altiszti épület, továbbá két legénységi épület van. Ezeken kívül külön helyiségben van az iskola, börtön, őrség és kantin (markotányos épület) hét nagy istálló, két fedett lovarda és ugyanannyi tornaterem hat kocsiszín és nyitott fészer két kovácsműhely fedett tekepálya, nagy uszoda és külön lóúsztató és két gyakorló-tér lovasok és gyalogosok számára.

(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1897. október 10.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A budapesti honvéd gyalogsági új laktanya - A törzsépület homlokzata az Üllői-út felől
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Mars téri laktanya
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Az uj lovas-laktanya Budapesten
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 988x1040 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna