D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 277_376_pix_Oldal_08_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : A török-görög harcztérről
B e s o r o l á s i   c í m : Török-görög harcztérről
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Kalabaka város Thesszáliában
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : festő
B e s o r o l á s i   n é v : Taylor
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-07-07
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 44. évf. 18. sz. (1897. május 2.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Külföldi országok, városok
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : városkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : hegység
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szikla
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Görögország
G e o N a m e s I d : 390903
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A török-görög harcztérről
Kalabaka város Thesszáliában
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Trikalától nem messze éjszakra fekszik Kalabaka helysége, mely csodás alakú sziklafalakkal van környezve. Első tekintetre is önkénytelenül eszünkbe juttatja a város bámulatos környezete a kis Belogradsikot Bulgáriában. Itt is, ott is a természet különös szeszélye a szikláknak a legkülönbözőbb alakokat adta. Majd járó-kelő vagy ülő emberek vagy lovasok hü mását tüntetik fel, majd pedig olyan váracsokat mutatnak, mintha csak katonai mérnökök építették volna nagy gonddal. Ezek ama látványosságok közé tartoznak, melyeket az ember, ha csak egyszer látta is, soha sem feled el.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1897. május 2.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Görögország
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A török-görög harcztérről: Trikala
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A török-görög harcztérről : Vóló kikötője
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A török-görög harcztérről : Larissza
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1140x822 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna