D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : aug9_02.jpg
C Í M 
F ő c í m : Az első motoros repülőgép pilótái: W. Wright (1867-1912) és O. Wright (1871-1948)
B e s o r o l á s i   c í m : Első motoros repülőgép pilótái: W. Wright (1867-1912) és O. Wright (1871-1948)
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : 75 éves a motoros repülés - blokk - L
M i n ő s í t ő : összefoglaló cím
A L K O T Ó 
S z e r e p : tervező
B e s o r o l á s i   n é v : Vertel
U t ó n é v : József
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1922-1993
V I A F I d : 121504429
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2016-01-14
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2012-01-23
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : bélyeg
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
M e g j e l e n é s : Budapest : Magyar Posta, 1978
S o r o z a t : 1978. 75 éves a motoros repülés - blokk - L
T e c h n i k a : ofszetnyomat, keretfogazat
T í p u s : bélyeg
C í m : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
S z e r z ő : [szerkesztő] Hevesi Erzsébet, Vermes Anna
M e g j e l e n é s : [Budapest] : [Szerk.], [2012]
T í p u s : bélyeggyűjtemény
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
M e g j e g y z é s : A Magyar Posta Zrt. engedélyével.
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Magyar Posta Zrt.
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Jogvédett.
T É M A 
T é m a k ö r : Szolgáltatóipar, belkereskedelem
A l t é m a k ö r : Postai szolgáltatások
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Közlekedés, szállítás
A l t é m a k ö r : Repülés
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Ipar- és technikatörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : bélyeg
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : postabélyeg
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : repüléstörténet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : motoros repülőgép
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Wright, Orville (1871-1948)
V I A F I d : 24611728
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Wright, Wilbur (1867-1912)
V I A F I d : 22263374
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : portré
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1978
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : 1978. 75 ÉVES A MOTOROS REPÜLÉS - BLOKK-L
Ofszetny. 11 3/4 K. fog.
T.: Vertel József
Á 1978. máj. 10.-1978. nov. 30.
PM 259 261 fog. számozott. 6 174, számozott
3263 BI 129 3282 20 Ft Az első motoros repülőgép pilótái: W. Wright (1867-1912) és O. Wright (1871-1948) 400,- 400,-
(Forrás: Magyar Posta- és Illetékbélyeg Katalógus)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Orville és Wilbur Wright amerikai repülőgéptervezők. A világ első motoros repülői. A francia feltalálóktól teljesen függetlenül, de azokkal kb. egyidőben sikerült saját szerkesztésű, kétsíkú gépükön a levegőbe emelkedniük és repülni. Eleinte csak sikló kísérleteket végeztek motor nélkül. 1901-ben 50 m-t, 1902-ben 200 m-t tettek meg siklórepüléssel. Ekkor 16 lóerős motort szerkesztettek és ezt szerelték gépükre. 1903. december 17-én, az előző években végzett több mint 1.000 siklórepülés után Orwille egy 16 LE motorral felszerelt repülőgéppel végrehajtotta az első motoros repülést. 260 m-t sikerült 59 másodperc alatt berepülniük. Ez volt az első sikeres és következményeiben óriási jelentőségű repülés. A gépet folyton tökéletesítve 1908. augusztus 8-án Franciaországban nagy érdeklődő közönség előtt az Auvours-mezőn próbálták ki újabb konstrukciójukat, amikor Wilbur tartott világsikerű bemutatót. 1908-ban Orwill és Thomas Selfridge hadnagy a gép harctéri használhatóságának bizonyítására tartott bemutató repülés során a leszállásnál a gép összetört, Selfridge meghalt, Wright Orwill súlyosan megsérült. Egy évvel később a bemutatórepülés már sikeres volt. Orwill a továbbiakban sikeres vállalkozó lett, repülőgépmotorokat gyártott. Első híres csillagmotorja az 1925-ben készített Whirlwind volt. A továbbfejlesztett dugattyús Wright-motorokat 1960-ig gyártották. (Révai Nl.19k.595 o., Larousse 1994.3k.1143 o., Mnl.18k.718 o.) (Forrás: Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye (Augusztus) https://mek.oszk.hu/10200/10292/)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Kékesi László, Zsigmond János: IL-18-as utasszállító repülőgép
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2294x1887 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 600 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn