D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : aug4_16.jpg
C Í M 
F ő c í m : Asszonyok a vízparton
B e s o r o l á s i   c í m : Asszonyok a vízparton
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Festmények (III.)
M i n ő s í t ő : összefoglaló cím
A L K O T Ó 
S z e r e p : festő
B e s o r o l á s i   n é v : Szőnyi
U t ó n é v : István
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1894-1960
V I A F I d : 8197072
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-12-30
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2012-01-23
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : bélyeg
A   t í p u s   n e v e : festmény
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
M e g j e l e n é s : Budapest : Magyar Posta, 1967
S o r o z a t : 1967. Festmények (III.)
T e c h n i k a : mélynyomás, fésűsfogazat
T í p u s : bélyeg
C í m : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
S z e r z ő : [szerkesztő] Hevesi Erzsébet, Vermes Anna
M e g j e l e n é s : [Budapest] : [Szerk.], [2012]
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
M e g j e g y z é s : A Magyar Posta Zrt. engedélyével.
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Magyar Posta Zrt.
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Jogvédett.
T É M A 
T é m a k ö r : Szolgáltatóipar, belkereskedelem
A l t é m a k ö r : Postai szolgáltatások
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Művészettörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : bélyeg
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : postabélyeg
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : életkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : jelenetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : festmény
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1967-1968
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : 1967. FESTMÉNYEK (III.)
Magyar festők alkotásai.
20-as ívekben nyomva.
Mélyny. 12 1/2 F. fog.
Névérték: 1,70 Ft
Á 1967. dec. 21.-1968. dec. 31.
PM 883 261 fog. 6 638
2420 2373 1,70 Ft Szőnyi István (1894-1960): Asszonyok a vízparton 35,- 20,-
(Forrás: Magyar Posta- és Illetékbélyeg Katalógus)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Szőnyi István magyar festő és grafikus. A főiskolán és Nagybányán Ferenczy Károlynál és Réti Istvánnál (1872-1945)tanult. 1920-ban állított ki először. Első képei közé tartozik a Kettős arckép 1917-ből. Önarcképének zöldesbarna kemény és rajzos stílusa Rembrandt hatására oldódni kezdett nagyméretű aktos kompozícióin, mint pl. a Fürdés után című képe, amelyen a súlyos formák tompa aranybarna tónusban derengenek. Nyarait, később minden idejét Zebegényben töltötte, ahol a Duna-kanyar, a család, a lakosság a motívumok sokaságát kínálta neki. Akkori kompozíciója a Zebegényi est és a Zebegényi temetés. Több óriási méretű alakos kompozíciót festett. Ilyen az Átkelés a Dunán, Gyümölcsszedők stb. Rövid római tartózkodás után palettája színesebbé vált. Akkor festette az Eladó a borjú és az Este című képeit 1933-34-ben. Az 1930-as évek közepétől többnyire temperával festette fő műveinek sorozatát, az egyik legszebb Duna-kanyar táját Szürke a Duna címmel, vagy a Hazafelé című képét, a látomásszerűen sugárzó Kerti padot, vagy a nagyvonalú Anya kislányával című képét. 1937-től a főiskola tanára volt. Szerkesztette és részben írta A képzőművészet iskolája című könyvet és írta a Kép című munkát 1943-ban. 1952-ben munkája elismeréséül Kossuth-díjat kapott. Zebegényi műtermét múzeummá alakították. (Műv.L.1968.4k.484o.) (Forrás: Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye (Augusztus) https://mek.oszk.hu/10200/10292/)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Glatz Oszkár: Birkózó fiúk
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1348x1034 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 600 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn