D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : szineszet_reformkor.jpg
C Í M 
F ő c í m : Színészet a reformkorban
B e s o r o l á s i   c í m : Színészet a reformkorban
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Kónya
U t ó n é v : Tamás
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2019-03-27
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2014-12-03
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A prezi létrehozásának időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Prezi
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Kónya Tamás
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nyilvános és újrafelhasználható
T É M A 
T é m a k ö r : Film, színház, előadóművészet
A l t é m a k ö r : Színházművészet
T é m a k ö r : Film, színház, előadóművészet
A l t é m a k ö r : Film- és színháztörténet
T é m a k ö r : Ének, zene
A l t é m a k ö r : Klasszikus zene, opera
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : színház
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : reformkor
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : vándorszínház
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : színtársulat
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Déryné Széppataki Róza (1793-1872)
V I A F I d : 62426673
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Megyeri Károly (1799-1842)
V I A F I d : 232987432
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Nemzeti Színház (Pest)
M i n ő s í t ő : Intézmény
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : Színészet a reformkorban A reformkor előtt Magyarországon a vándorszínészet volt a magyar nyelvű hivatásos színjátszás egyetlen formája. Az ízlés fejlesztésének szándékával vándoroltak a társulatok egyik faluból vagy városból a másikba - felvilágosodás gondolatainak terjesztése, a nemzeti érzés felkeltése A vándorszínészet leghíresebb színésznője Déryné Széppataki Róza volt, aki társulatával az egész országot bejárta. Később a Nemzeti Színház tagja lett. Megyeri Károly a leghíresebb vándorszínész volt, akinek alakját később Petőfi Sándor is megörökítette a Tintásüveg című tréfás versében. Déryné Széppataki Róza(1793-1872) A vándorszínészet sokoldalú primadonnája volt, aki drámai előadásokon a naiva szerepkört játszotta, az operaszínpadokon elsősorban a szoprán-szólamokat énekelte. Több száz szerep volt repertoárján. Sikerei révén jelentős része volt a magyar színészet elismertetésében és társadalmi pártolásának megszervezésében. Szerepköri kiöregedése egybeesett a romantikus dráma és opera stílusfordulatával. 1842-ben hat, németből fordított drámát említett meg egy vele készült beszélgetésben, ennek ma legalább kétszereséről tudunk. Emlékiratai (1879, 1900, 1955) a magyar biedermeier próza kiemelkedő alkotása. 1838. március 13-án Bellini Beatrice di Trenda című operáját mutatták be a Nemzeti Színházban, Déryné épp duettet énekelt Schodelnével, amikor híre jött átszakadt a váci töltés, árad a Duna. Az előadás fél beszakadt, és mindenki szaladt haza, menteni, ami menthető. Déryné is hazafutott, de házából, már nem tudott kijönni. Áthűlése során úgy berekedt, hogy hónapokig egyetlen hang sem jött ki a torkán. Lassan és csak fokozatosan tért vissza hangja, de régi fényét, tiszta csengését már soha többé nem érte el. 1847-es év végén csöndben visszavonult a színpadtól, mert hangja romlását nem tudta kivédeni. 1871 januárjában írott levelében arról panaszkodott, hogy immáron esztendeje annak, hogy nem tudott az utcára sem kimenni. Köszvény gyötörte, járni alig bírt 1871 októberi levelében beszélt jótevőjének, hogy egyik szemével már nem lát, nehezen ír, de kérlelhetetlen szorgalommal veti papírra emlékeit Később, 1872-ben elhunyt. Az első film feldolgozás Farkas Zoltán (1913-1980) rendező nevéhez fűződik, aki Futótűz címen kezdte forgatni 1943. júliusában Déryné életéről szóló történelmi filmet. A háború okozta sokkhatás, Budapest 1944 tavaszán bekövetkező rendszeres bombázásának megindulását követően, a film nem kapott kellő hangsúlyt, mert a háborús hírek elétolakodtak, így a várt siker a történelmi helyzet miatt elmaradt. Déryné Széppataki Róza (1793-1872) Megyeri Károly (1799-1842) Művésznevét szülőfaluja után vette fel. 1817-ben tagja lett Kilényi Dávid társulatának. 1837-től 1842-ig kisebb megszakításokkal a Pesti Magyar Színház tagja volt, majd a Nemzeti Színházhoz került át. Alakított hősöket is, mint például Schenk Belizárjának címszerepét a Pesti Magyar Színház nyitóelőadásán. 12 drámát fordított le német nyelvből, ebből hatnak a szövege ismert
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Pollák Zsigmond: Déryné
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Schwindt Károly - Kohlmann Károly: Megyery Károly komikus színész
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : Prezi prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 11
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : PDF dokumentum
O l d a l a k   s z á m a : 10
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x433 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 140 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna