D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : rovarok_o.jpg
C Í M 
F ő c í m : Rovarok osztálya
B e s o r o l á s i   c í m : Rovarok osztálya
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Nagyné Károlyi
U t ó n é v : Zsuzsanna
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2019-03-26
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2016-02-28
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A prezi létrehozásának időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Prezi
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Nagyné Károlyi Zsuzsanna
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nyilvános és újrafelhasználható
T É M A 
T é m a k ö r : Biológia, etológia
A l t é m a k ö r : Állattan
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : rovar
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szárazföld
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : ízeltlábú
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szárny
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : csáp
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : átalakulás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : megporzás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : Rovarok osztálya Testfelépítésük többségük szárazföldi testtájaik: fej tor potroh a torhoz három pár ízelt láb és két pár szárny kapcsolódik a legyeknek és a szúnyogoknak csak egy pár szárnyuk van a másik apró egyensúlyozó érzékszervvé módosult. Táplálkozásuk szájszervek felépítése a táplálkozási módnak megfelelően alakultak. rágó szájszerv -> bogarak, szitakötők, sáskák, tücskök szúró-szívó szájszerv -> bögöly, nőstény szúnyog- vért hím szúnyog - növényi nedvet szívó szájszerv -> lepkék nyaló szájszerv -> legyek a háromszakaszos bélcsatorna erősen tagolt az előbélhez nyálmirigyek csatlakoznak Légzésük Légzőszerve: légcsőrendszer - nyílásai a tor és a potroh két oldalán vannak - a légcsövek a test belsejében elágaznak egyre kisebb csövecskékre - a légcsövek behálózzák az összes szervet közvetlen a gázcsere a sejtek és a levegő között Keringésük - a szív a potrohon és a toron végighúzódó cső - minden szelvényben két oldalról egy-egy nyíláson át jut vérnyirok a szívbe - a szív hátul zárt - elöl egy artériából pumpálja a vért a szív a fej irányába - nincs vénájuk és hajszálerük Érzékelés - összetett szemük van - jó látást tesz lehetővé - több ezer egyszerű szem együttese - fejükön egy pár csáp van tapintás szaglás Szaporodás, egyedfejlődés átalakulással fejlődnek kifejléssel: szöcskék, tücskök, sáskák átváltozás: szitakötő teljes átalakulás: bogarak (pajor), lepkék (hernyó), szúnyogok, legyek (nyű), hangyák a kifejlett rovarok már nem növekednek és nem is vedlenek Gyakorlati jelentőségük megporzás - betegségeket okozhatnak - bőrön élősködő vérszívó tetvek, bolhák - maláriaszúnyog maláriát (parazita egysejtű) terjeszt ... - bolha terjesztette a pestisbaktériumot - növények betegségei: pajzstetvek, levéltetvek - mezőgazdasági károkat okoznak cserebogarak fák és cserjék leveleit pusztítják cserebogarak lárvája a növények gyökereit rágja burgonyabogár lárvája lepkék hernyója Állatismeret óriás szitakötő burgonyabogár konyhai svábbogár (csótány) mezei tücsök házi méh bogyómászó poloska halálfejes lepke hétpettyes katica kardos lepke májusi cserebogár házi légy
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Fritz, Geller-Grimm: Tiszavirág - Polingenia longicauda
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Mohácsi Elvira: Szitakötő
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Réti sáska
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : Prezi prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 10
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : PDF dokumentum
O l d a l a k   s z á m a : 11
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x433 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 140 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna