D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : halmazallapot_valtozas.jpg
C Í M 
F ő c í m : Halmazállapot változások a természetben
B e s o r o l á s i   c í m : Halmazállapot változások a természetben
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Kiss
U t ó n é v : Dóra
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2019-03-22
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2015-01-07
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A prezi létrehozásának időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Prezi
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Kiss Dóra
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nyilvános és újrafelhasználható
T É M A 
T é m a k ö r : Fizika, atomfizika
A l t é m a k ö r : Fizika általában
T é m a k ö r : Bányászat, vízügy
A l t é m a k ö r : Vízügy általában
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : halmazállapot
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : állapotváltozás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : olvadás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : fagyás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : úszó jég
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : jég
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : víz
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : hőtágulás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : hőmérséklet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : levegő
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : gőz
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : nedvesség
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : csapadék
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : eső
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : jégeső
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : savas eső
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó :
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : gejzír
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : Halmazállapot változások a természetben Olvadás és fagyás A fagyás egy meghatározott hőmérsékleten következik be, mely anyagonként különböző. Az olvadás olyan halmazállapot-változás, melynek során a szilárd anyag folyékonnyá válik. A katasztrófák miatt 1914-ben létrehozták a Nemzetközi Jégfigyelő Szolgálatot. Vannak olyan jéghegy kolosszusok, amelyeknek a hossza és a szélessége is kilométernyi. A vízből kiemelkedő magasságuk 120-150 méter magas a teljes magassága 1.000 méternyi lehet. A jéghegyek a Déli-sarkon néha csíkosak, amik a hórétegek képeznek a különböző eseményekre reagálva. Útjuk igen hosszú, sokszor fél évig is eltarthat. A jéghegy úszik a vízben de csak a 10%-a van a vízfelszín felett ezért veszélyt jelenthetnek a közlekedő hajókra. A víz rendellenes hőtágulás a tavak és folyók befagyásakor is megfigyelhető. A hideg hatására a víz hőmérséklete csökken a felszín, a tó alján hőáramlás alakul ki. További lehüléskor megszűnik és megkezdődik a fagyás. A jég jó hőszigetelő és meggátolja, hogy az alul lévő víz is megfagyjon. A tó alján lévő állatok (halak, békák) túlélik a telet mivel 4 °C-os a víz. A levegő páratartalma Pára(nedvesség) akkor képződik, mikor a Nap felmelegíti a vizet, így vízgőz formájában a levegőbe kerül. A levegő relatív páratartalmát higrométerrel mérik. A levegő nedvességtartalmának fontos szerepe van az élő szervezetek működésében. A túl alacsony és a túl magas páratartalom fogalmával jellemezzük. A páratartalomtól függ hőérzetünk. Az egészséges ember számára a legmegfelelőbb a 40-60 százalékos relatív páratartalmú levegő. A relatív páratartalom mérése hasznos információkat szolgáltat a meteorológusoknak és az időjárás-előrejelzés készítésekor. Csapadékképződés A párolgás következtében nagy mennyiségű vízgőz kerül a levegőbe. A felszálló levegőből vízcseppek, nagyobb magasságba jégkristályok keletkeznek, ezek alkotják a felhőket. Az eső a csapadékok egy olyan formája, amely különálló vízcseppekben, folyékony halmazállapotban hullik a Föld felszínére a felhőkből. Befolyásolja a növényvilág kialakulását, és a mezőgazdasági termelés lehetőségeit is. Nagyvárosokban az eső mintegy „lemossa” a levegőben lévő szilárd szennyezőanyagokat (például kipufogógázok, korom, pollen). Kína nagyvárosai fölött mesterséges esőket idéznek elő azzal, hogy repülőgépekből permetezett vegyszerekkel kicsapatják a felhők esőtartalmát, de az eredmény többnyire savas eső. A jégeső A jégeső a csapadék egy olyan formája, ami akkor alakul ki, amikor a zivatarban jelenlevő feláramlások a légkör extrém hideg rétegeibe esőcseppeket szállítanak magukkal, ahol azok szilárd halmazállapotúvá fagynak és a kialakuló jégszemek a zivatar leáramlásába kerülve a felszínre hullanak. A jégeső jéggömbök vagy szabálytalan jégrögök formájában, mindig konvektív felhőből hulló csapadék. Az anyagi károk mellett a legsúlyosabb jégesők azonban gyakran - akár halálos áldozatokkal is járó - személyi sérülésekkel is járhatnak. Az egyik legnagyobb és legkorábbi, jégesőből származó tragédia több mint 200 zarándok áldozata volt. A legnagyobb hivatalosan rögzített, halálos áldozatokkal járó jégesőkor 1 kg-ot is meghaladó jégdarabok 92 ember halálát okozták. A hó A hópelyhek jégkristályokból áll. 0 °C alatt képződött csapadék. A jégkristályok alakja - keletkezésük folytán - nagyon különböző, elsősorban a hőmérséklettől függ. A leggyakoribb téli csapadék. Savaseső Az esőcseppek kimossák a levegőből a szennyeződéseket. Legveszélyesebb a kénes eső. A savasesők tönkre teszik az épületeket, szobrokat és elpusztítják a növényeket. A gejzírek működése A gejzírek időszakosan működő melegvízű szökőforrások. Vizük nagyrészt túlhevített talajvíz, amihez a hőt és a felhajtóerőt vulkáni gázok szolgáltatják. Van szabályos és szabálytalan időközönként működő gejzír. A gejzír kürtőjében elhelyezkedő víz alulról kapja a meleget. A mélyben érvényesülő hidrosztatikai nyomás miatt azonban a víz 100 °C-nál is magasabbra hevül anélkül, hogy elérné a forráspontot. Az összes víz robbanásszerűen gőzzé válik és a magasba lövel. A lehűlt, visszahulló és a mélyből pótlódó víz újra kitölti a gejzír kürtőjét, miáltal az egész folyamat elölről kezdődik. Általában 75 m magasra löveli fel a vizet de 130 m-es magasságot is megfigyeltek. A legtöbb gejzír Oroszországban, Izlandon, Amerikai Egyesült Államokban és Új-Zélandon található. Hőenergiáját fűtésre is lehet használni.
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : Prezi prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 11
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : PDF dokumentum
O l d a l a k   s z á m a : 12
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x433 pixel
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna