D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : foszfor.jpg
C Í M 
F ő c í m : Foszfor
B e s o r o l á s i   c í m : Foszfor
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Simon
U t ó n é v : Noel
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2019-03-21
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2015-06-09
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A prezi létrehozásának időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Prezi
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Simon Noel
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nyilvános és újrafelhasználható
T É M A 
T é m a k ö r : Kémia, biokémia
A l t é m a k ö r : Szerves kémia
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : foszfor
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : nemfémes elem
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szilárd
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : fizikai tulajdonság
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : allotrópia
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kémiai tulajdonság
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : gyártás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : élelmiszeripar
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : savanyítás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : gyufa
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : növényvédő szer
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : foszforsav
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : FOSZFOR Alias "Villany" A foszfor egy nemfémes, szilárd kémiai elem. A rendszáma 15, vegyjele P. Létezik vörös, fekete és fehér (sárga) foszfor is. Az ún. biogén elemek közé tartozik, részt vesz fontos szerves molekulák, például a DNS, RNS felépítésében. FIZIKAI TULAJDONSÁGAI Allotróp módosulatai ALAPVETŐ TULAJDONSÁGAI Vegyjele: P Periódusa: 3 Főcsoportszáma: V. A Rendszáma: 15 1 molnyi tömege: 31g SÁRGAFOSZFOR alias fehérfoszfor Viasz keménységű, késsel vágható, erősen mérgező anyag, szobahőmérsékleten is hevesen oxidálódik, öngyúlékony. Víz alatt kell tartani, oxigéntől elzárva. Át tud alakulni vörösfoszforrá. Zsírokban, olajokban jól oldódik, ezért nem tanácsos szabad kézzel hozzányúlni, mivel a bőrön zsír található. Lenyelve már 0,05 g is halálos belőle. Gyulladási hőmérséklet: 60°C. FEKETEFOSZFOR Sötétszürke, fémesen csillogó, hőt és villamosságot jól vezeti, egészen extrém körülmények között létezik (2000 C felett, nagy nyomáson). nem stabil, több kristályrácsa létezik. Gyulladási hőmérséklete: ismeretlen. VÖRÖSFOSZFOR Sötétvörös színű por, nem oldódik semmiben, így nem is mérgező, levegőn tartható. Gyulladási hőmérséklete: 400 °C. KÉMIAI TULAJDONSÁGAI A három foszfor kémiailag azonos módon viselkedik. A foszfor égésekor foszfor-pentoxid keletkezik. A foszfor-pentoxid kiváló vízmegkötő anyag, bőrre kerülve égési sebet okoz. A foszfor-pentoxid vízzel való reakciójának egyenlete: Ekkor foszforsav keletkezik. ELŐÁLLÍTÁSA A foszfort kalcium-foszfátból (Ca3(PO4)2) állítják elő. A kalcium-foszfátot kvarchomokkal és szénnel keverik össze, majd a levegőt kizárva hevítik. FELHASZNÁLÁSA Az élelmiszeripar nagyon sok foszfort használ fel, főleg savanyítóanyagként, foszforsav formájában. E 338-as adalékanyag. Irinyi János a vörösfoszfort a mai biztonsági gyufa elődjéhez használta. Növényvédőszerekben és műtrágyagyártáshoz (szuperfoszfát) is felhasználják. (Ca3(PO4)3) VEGYÜLETEI ORTOFOSZFORSAV Közönséges foszforsav - H3PO4 Szilárd anyag, híg vizes oldata kellemesen savanykás ízű. Sói a foszfátok, hidrogén-foszfátok és dihidrogén-foszfátok. A természetben szabad állapotban nem fordul elő, sói azonban gyakoriak. ELŐÁLLÍTÁSA A tiszta foszforsav foszforból készül. A nedves foszfor a levegőn lassacskán oxidálódik, miközben foszforossav és foszforsavoldatot kapunk. Hogy teljesen foszforsavvá alakuljon, híg salétromsavval főzzük. FELHASZNÁLÁSA Az élelmiszeriparban főként savanyúságot szabályozó anyagként alkalmazzák, de más célokra is adagolják az élelmiszerekhez. Különböző fémionok megkötése, antioxidáns hatása, vagy a húsokban található különféle sók permeabilitásának növelése miatt. FOSZFOR-PENTOXID P4O10 Közönséges körülmények közt fehér színű, szilárd anyag. ha hevítik, szublimál. Ha megvilágítják, sötétben zölden világít. Kétféle kristályos módosulata van, ezek közül a rombos szerkezetű kristályokat alkotó módosulat a stabilabb. Erősen higroszkópos vegyület. Vizet szív a levegőből. A foszforsav anhidridje. A foszfor-pentoxid gőzeiben P4010 dimer molekulák találhatók. FELHASZNÁLÁSA Mivel erősen higroszkópos, szárítószerként alkalmazzák. Laboratóriumokban felhasználják gázok és folyadékok szárítására. Alkalmazzák még vízelvonáson alapuló reakcióknál, foszforsav és műtrágya előállítására.
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Szabados Virág: A kémia története
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : Prezi prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 23
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : PDF dokumentum
O l d a l a k   s z á m a : 24
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x433 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 140 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna