D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : szec_ep_mo.jpg
C Í M 
F ő c í m : Szecessziós építészet Magyarországon
B e s o r o l á s i   c í m : Szecessziós építészet Magyarországon
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Deák-Ilkó
U t ó n é v : Dóra
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2018-03-23
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2016-04-24
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A prezi létrehozásának időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y  J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Deák-Ilkó Dóra
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nyilvános és újrafelhasználható
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Magyarországi látnivalók
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : szecesszió
M i n ő s í t ő : stílus
T á r g y s z ó : építészet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Szent István Gimnázium
M i n ő s í t ő : intézmény
T á r g y s z ó : Iparművészeti Múzeum (Budapest)
M i n ő s í t ő : intézmény
T á r g y s z ó : Gresham-palota
M i n ő s í t ő : intézmény
T á r g y s z ó : Divatcsarnok
M i n ő s í t ő : intézmény
T á r g y s z ó : Hungária fürdő
M i n ő s í t ő : intézmény
T á r g y s z ó : Vakok Állami Intézete (Budapest)
M i n ő s í t ő : intézmény
T á r g y s z ó : Gellért gyógyfürdő
M i n ő s í t ő : intézmény
T á r g y s z ó : Magyar Földtani és Geofizikai Intézet
M i n ő s í t ő : intézmény
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 19-20. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : Gellért gyógyfürdő Gresham-palota Quittner Zsigmond és a Vágó fivérek tervei alapján épült 1907-ben Az épület 1896-ra, vagyis a millennium idejére készült el Szent István Gimnázium Alapítás éve: 1902 1908 óta működik a Városliget mellett 1921-ben vette fel a Szent István nevet Szecessziós építészet Magyarországon Készítette: Deák-Ilkó Dóra A török időben Acsik ilidzse nevű fürdő állt a helyén 1894-ben lebontották egy híd építése miatt Gellért Hotel és Gyógyfürdő 1912 és 1918 között épült A fürdőhöz ekkor harminc ágyas kórház is tartozott Konyháját a Gundel étterem biztosította 1945-ig A második világháború alatt is működött, bár a női részleg teljesen elpusztult Sebestyén Artúr, Hegedűs Ármin és Sterk Izidor tervei alapján 1987 óta a Világörökség része A földszinten üzemelt a legendás Gresham Kávéház 1921 - 1942 - előadásokat tartottak itt 1948-ban államosították a Greshamet, a lakosztályokból kisebb lakásokat alakítottak ki 2001-ben megvásárolta a Four Seasons hotellánc Ma az egyik legdrágább hotel az országban Két elnöki lakosztály + királyi lakosztály Az épület utolsó lakója: Turay Ida Iparművészeti Múzeum Alapítás éve: 1872 Ferenc József avatta fel az épületet Lechner Ödön és Pártos Gyula tervei alapján épült Díszítés: keleti, nyugati, valamint a magyar népi művészet Zsolnay-gyár: külső-belső kerámiaburkolat + tető Londoni és a bécsi után ez a világon harmadikként alapított iparművészeti múzeum Magyar Földtani és Geofizikai Intézet 1899. október 1-jén adták át Lechner Ödön tervei alapján épült Ferenc József 1869. június 18-án jóváhagyta a Földtani Intézet megalapítását Gyarapodott a gyűjtemény, ezért az intézetnek ötször költözködnie kellett -> állandó székház kell Az építési telket a főváros ingyen bocsátotta az Intézet rendelkezésére, de az ingyenesség mellé kikötéseket is társított (díjtalan látogatás + oktatáshoz szükséges kőzetanyagok biztosítása) Ferenc József: "nagyon kiáltó a szecesszió!" Vakok Intézete Európában az elsők között nálunk jött létre a vakok oktatását kitűző intézmény Az építkezés 1899 és 1904 között folyt Baumgarten Sándor és Herczegh Zsigmond tervei alapján Nádor Terem megőrizte eredeti bútorzatát és dekorációját Az ország legnagyobb ólomüvege, amelyen József nádor alakja is megfigyelhető Alapítás éve: 1825 Kezdeményező: József nádor Párizsi Nagyáruház Az épület elődje: 1885-ben Petschacher Gusztáv tervei alapján épült Terézvárosi Kaszinó Goldberger Sámuel 1908-ban vásárolta meg a kaszinó épületét Sziklai Zsigmond tervei alapján Tetőteraszon létesített jégpálya várta a korcsolyázni vágyókat Az intézmény 5-600 alkalmazottat foglalkoztatott Alagsorban: ruhatár, étkezde és orvosi rendelő Napjainkban: Alexandra Könyvesház, Párisi Galéria és Művészeti Szalon, 360 Bar Hungária fürdő 1827 - Gamperl-féle Vasfürdő 1838 - árvíz tönkretette az épületet A fürdőt újjáépítették: fürdőszobák, vendégszobák és egy pihenőkert Úszóversenyeket is bonyolítottak le ebben a fürdőben Üvegkupolája mechanikusan mozgatható volt Források Városismereti túrán szerzett ismereteim Wikipédia: Szent István Gimnázium, Iparművészeti Múzeum, Gresham-palota, Párizsi Nagyáruház, Hungária fürdő, Vakok Intézete, Gellért gyógyfürdő, Magyar Földtani és Geofizikai Intézet http://welovebudapest.com/budapest.nevezetessegei/tiz.szecesszios.epulet.budapesten http://szigbp.hu/ http://www.lotzterem.hu/parizsi-nagyaruhaz http://www.vakisk.hu/ http://www.gellertbath.com/index.hu.php https://www.mfgi.hu/ Köszönöm a figyelmet!
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Deák-Ilkó Dóra: A klasszicista építészet Magyarországon
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : Prezi prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 21
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : PDF dokumentum
O l d a l a k   s z á m a : 22
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x433 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 2 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : tömörítetlen
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna