D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : weboszk.jpg
C Í M 
F ő c í m : Webtartalom koordináció
B e s o r o l á s i   c í m : Webtartalom koordináció
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Tóth
U t ó n é v : Péter
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2017-11-28
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : SlideShare
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Tóth Péter
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Számítástechnika, hálózatok
A l t é m a k ö r : Internetes technológia
T é m a k ö r : Számítástechnika, hálózatok
A l t é m a k ö r : Elektronikus publikáció
T é m a k ö r : Számítástechnika, hálózatok
A l t é m a k ö r : Számítógépes kultúra
T é m a k ö r : Könyvtártan, információtudomány
A l t é m a k ö r : Elektronikus szöveg és könyvtár
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : weblap
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : weblapszerkesztés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : tartalomszolgáltatás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : elektronikus szolgáltatás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : információszolgáltatás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : Hello! Tóth Péter vagyok, webtartalom-pakoló (OSZK) WEBTARTALOM KOORDINÁCIÓS OSZTÁLY oszk.hu intranet tematikus oldalak hírlevél közösségi oldalak WKO ír, rögzít és szerkeszt: Csilla, Emő Joli, Sudi, Gábor, Péter Fordít: Kati Programoz: Csaba, István Munkák: szövegírás, szerkesztés, fordítás fotózás, videófelvétel képszerkesztés, programozás elemzés, mérés Tartalmak: rendezvények könyvtári hírek blogposztok automatizált poszok Az (OSZK) kilencféle közösségi felületen vagyunk @nemzetikonyvtar twitter, tumblr, facebook youtube, bloghu, instagram indafoto, flickr, Linkedln Számok 19.476; oszk.hu: 491 tartalom 2016 5 twitter: 2449 követő most 3 blog: 591 poszt 2016 2 facebook: 717.809 egyedi megjelenés 2016 nyara Visszajelzés like, reblog, említés, jelölés komment, dislike, üzenet, pm az olvasók igényeit beépítjük a könyvtár szolgáltatásaiba FELHASZNÁLÓK THX! toth.peter @oszk.hu
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Kiss Zsuzsanna: Tematikus információforrások az Interneten I.
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Tóth Péter: OSZK Social
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : PowerPoint prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 9
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : PDF dokumentum
O l d a l a k   s z á m a : 9
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x433 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 2 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : tömörítetlen
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna