D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : petofi_sandor_szerelmei.jpg
C Í M 
F ő c í m : Petőfi Sándor szerelmei
B e s o r o l á s i   c í m : Petőfi Sándor szerelmei
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Farkas
U t ó n é v : Fruzsina
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2017-07-17
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2013-12-10
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A prezi létrehozásának időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Prezi
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Farkas Fruzsina
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nyilvános és újrafelhasználható
T É M A 
T é m a k ö r : Szépirodalom, népköltészet
A l t é m a k ö r : Kortárs magyar irodalom
T é m a k ö r : Irodalomtörténet, irodalomtudomány
A l t é m a k ö r : Magyar irodalom története
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1791-1867
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Petőfi Sándor (1823-1849)
V I A F I d : 59087691
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : költő
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szerelem
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Petőfi Sándorné Szendrey Júlia (1828-1868)
V I A F I d : 810562
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Mednyánszky Berta
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Csapó Etelka
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : Petőfi Sándor szerelmei Mednyánszky Berta Gödöllői Grassalkovich uradalom 1845. Szalkszentmárton Sikertelen leánykérés -> 'Csepűrágó' "A szerelem gyöngyei" Csapó Etelka Etelka - Vachott Sándornak sógornője (meghalt 15 évesen) - 1844 Petőfi -Elvesztett szerelme miatt érzett fájdalom Petőfi fájdalmát versebe öntötte: Etelke sírjáról ' 1845 Cipruslombok Etelka sírjáról (34 vers) '1845 január-február Kettétöri a hexametert -> a természet iróniája az emberek fölött A leány halála után írt versre jellemző -Petőfi korai költészetének manírjai -Ciklusba szerkesztés -Modorosságokon is átsütő érzelem, -Elvesztett szerelme miatt érzett fájdalom Prielle Kornélia Életrajz 20 éves színésznő Szigliget: "Két pisztoly" Petőfi Jegyben járt Júliával Szülői engedély Jókaihoz ment, aki násznagy lett Hitbeli különbség Szendrey Júlia 1846 Szendrey Júlia Szendrey Júlia ihlette versek Élményekhez kötöttség miatt -személyesebb -egyénibb A szerelmi ódák és elégiák a romantikus személyiséget helyezi előtérbe Házasságuk előtti művekre jellemző: Udvarlás, vallomásosság Házasságuk előtt írt versek : pl Reszket a bokor mert...1846 - Jellemző: nyugodt hangulat, népies beszédmód, népies költészet, A népdal metaforájával dolgozik pl. "rózsaszálam" Retorikai elemek pl. gondolatritmus nyár volt/ tél van, Júlia beleegyezett a házasságba. Első szerelem Szép a rózsa hajnal-ébredése, A leányka arczulatja szebb volt; Messze bérczek kékelő homályán Bájjal ég az arany esti-csillag; A leányka nefelejts-szemében Tündérfénynyel szebb csillagzat égett. Csattogánynak zengeménye nyájas Csendes éjjel viruló berekben; Nyájasabban kelt a lyányka hangja Ajkai paradicsom-kertéből. FA LESZEK, HA... Fa leszek, ha fának vagy virága. Ha harmat vagy: én virág leszek. Harmat leszek, ha te napsugár vagy... Csak hogy lényink egyesüljenek. Ha, leányka, te vagy a mennyország: Akkor én csillaggá változom. Ha, leányka, te vagy a pokol: (hogy Egyesüljünk) én elkárhozom. 1845. augusztus Petőfi halála után: Alig egy év után, Petőfi eltűnt a Sorosvári csatában Júlia Zoltánt hátrahagyva keresni kezdi A virágnak megtiltani nem lehet A virágnak megtiltani nem lehet, Hogy ne nyíljék, ha jön a szép kikelet; Kikelet a lyány, virág a szerelem, Kikeletre virítani kénytelen. Kedves babám, megláttalak, szeretlek! Szeretője lettem én szép lelkednek - Szép lelkednek, mely mosolyog szelíden Szemeidnek bűvös-bájos tükrében. 1828-1868
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Fekete Krisztina: Petőfi Sándor szerelmi lírája
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : Prezi prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 6
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : PDF dokumentum
O l d a l a k   s z á m a : 7
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x433 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : tömörítetlen
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna