D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : orsegi_nemzeti_park2.jpg
C Í M 
F ő c í m : Őrségi Nemzeti Park
B e s o r o l á s i   c í m : Őrségi Nemzeti Park
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Kiss
U t ó n é v : Panni
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2017-04-06
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2013-11-20
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A prezi létrehozásának időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Prezi
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Kiss Panni
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nyilvános és újrafelhasználható
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem általában
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Magyarországi látnivalók
T é m a k ö r : Bányászat, vízügy
A l t é m a k ö r : Vízügy általában
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : magyarországi nemzeti park
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : természetvédelmi terület
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : fauna
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : flóra
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : vízügy
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Őrségi Nemzeti Park
M i n ő s í t ő : intézmény
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Őrség
G e o N a m e s I d : 2769418
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : Őrségi Nemzeti Park Történet, Vízrajz, Éghajlat Növényzet, Állatvilág TUDTAD? Történet 2007 - ben a szakmai és civil, zöld szervezetek tiltakozása ellenére, költség hatékonysági okok miatt, bezártak, s összekötötték a Fertő-Hansági Nemzeti Parkkal. Szerencsére kicsivel több, mint egy év múlva, azonban újra önállóan működhettek. Vízrajz 200 forrás található itt, melyek 15 patakot táplálnak. A patakok visszaduzzasztásával több mesterséges tavat is kialakítottak, melyek turisztikailag is fontos jelentőséggel bírnak. Legjelentősebb folyói a Rába, Zala és a Kerka. Folyói igen bővízűek. Éghajlat Éghajlata nedves és hűvös, szubalpin jellegű. Ez a 800 m feletti csúcsok éghajlatát jelenti. Az évi csapadékmennyiség 750-900 mm. A terület átlagmagassága a tengerszint felett 250-300 m. A legmagasabb pont a Hármashatár (387 m), a legalacsonyabb a Zala-völgyében (191 m) van. Növényzet Az Alpok közelsége miatt, a növényzet hegyvidéki jellegű, többnyire bükkösök és fenyvesek jellemzők. Tömegesen fordul elő a fecsketárnics, az európai zergeboglár, sömörös kosbor és a sárga liliom. További védett növény, az agárkosár és a fekete áfonya. Ezek mellett, azonban mégis a legértékesebb tagja a Szőcei tőzegmohás láp, mely a legutóbbi jégkorszakból maradt meg. Szalafőn, vagyis a nemzeti park egyik részén, az összes tőzegmoha megtalálható, illetve itt 1950 óta nem vágtak ki fát. Állatvilág A területen, kb. másfélezer lepke faj, ezen kívül sok szitakötő és kérész él. A szivárványos pisztráng is vígan evickélt a Hársas-patakban, még a víztározó megépítése előtt. Ezen kívül, még a parkban él, a kétéltűek közül, az alpesi gőte, sárgahasú unka. Az itt fészkelő énekes madarak közül a keresztcsőrű és a süvöltő. Szintén megtalálható a kis, darualkatú haris és a fekete gólya. A park a kihaló félben lévő muraközi ló feltámasztásával is foglalkozik. Tudtad, hogy az Őrség Magyarország legcsapadékosabb területe? Tudtad, hogy hazánkban ez az egyetlen, olyan tájegység, amelynek lakói a honfoglalás óta, folyamatosan itt, egy helyben élnek? 2002. március 1 - jén hozták létre Magyarország 10. nemzeti parkját, mely magába foglalja az Őrséget, a Rába folyó- és a Szentgyörgyföld vidékét. 44 település határát érinti. Rengeteg tanösvény és bemutatóhely megtekinthető és bejárható, melyek izgalmas és érdekes információkkal szolgálnak. Címerén siketfajd látható. Tudtad, hogy az Őrség 63% -át erdők borítják, mely az országos átlag 3,5 -szerese? "A természetnek legalább nem kell műtét, hogy szép legyen. Egyszerűen csak az, és kész." Scott Westerfeld Köszönjük a figyelmet!
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Őrségi Nemzeti Park
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Balogh Ágota: Őrségi Nemzeti Park
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : Prezi prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 37
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : 2. verzió
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : PDF dokumentum
O l d a l a k   s z á m a : 38
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x433 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 72 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : tömörítetlen
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna