D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : athen_hires_epuletei.jpg
C Í M 
F ő c í m : Athén híres épületei
B e s o r o l á s i   c í m : Athén híres épületei
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Tüű
U t ó n é v : Réka
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2017-04-03
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2016-02-09
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A prezi létrehozásának időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Prezi
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Tüű Réka
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nyilvános és újrafelhasználható
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : ókori görögök
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : épület
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : színházépület
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : könyvtár
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : templom
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Athén
G e o N a m e s I d : 264371
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : ókori Görögország
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : ókor
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : Athén híres épületei Agora Római fórum Dionüszosz-színház Hadrianus könyvtára Akropolisz Héphaisztosz temploma Szelek tornya Hadrianus diadalíve A nyugati világ legfontosabb ókori helyszíne A város központjában, magasan, egy mészkő szikla tetején áll Periklész irányításával építettek fel az 5. századtól kezdve Pénzt és időt nem sajnálva, a legjobb építő anyagokat használták és a kor legjobb építészeit alkalmazták Évszázadok során ez a terület folyamatosan pusztul Azonban az Akropoliszt a legnagyobb csapás 1687-ben érte, amikor a velenceiek megtámadták a törököket, akit itt puskaport tároltak Az így keletkezett robbanás hatalmas károkat okozott A teljes helyreállítás után 1987-ben a Világörökségek része lett Az Akropolisz Nyüzsgő csomópont, ahol a közigazgatási, politikai, kereskedelmi és társasági élet zajlott. 49-ben Szent Pál itt próbálta meg keresztény hitre téríteni a görögöket. Először az i.e. 6. században használták városközpontként i.e. 480-ban a perzsák lerombolták. Szinte rögtön ezt követően újjáépítették A területet 1931-1941. között amerikai régészek vizsgálták 400 olyan épület maradványaira bukkantak, melyek a 11. századból származnak I.e. 19-11. között, Julius Caesar és Augustus idején alapították a fórumot Ide költöztették a piacot a régi görög agoráról Jóval nagyobb volt, mint mai állapotában, de így sem volt elég nagy funkciója ellátásához A bizánci és a török megszállás alatt házakkal, templomokkal és műhelyekkel építették tele. Ezeket a 19. század közepétől kezdve folyamatosan felvásárolták és lebontották, ezt követően kezdődhettek meg a régészeti ásatások a területen. A római fórum Hadrianus római császár nagy hatással volt Athénra, bár a nevéhez fűződő épületek többsége Rómában áll A magasztos emlékművet a császár tiszteletére 132-ben emelték, a régi Athén és az újonnan felépült római városrész határán A monumentális kaput abból a Pentelikon környékén bányászott, attikai néven is ismert márványból készítették Más minőségű márványt használtak talapzatához és mást a felső ív megépítéséhez. Hadrianus diadalíve Az Agora Dionüszosz-színház Közvetlenül az Akropolisz alatt áll a színház, mely az ókori Athén egyik legfontosabb szórakoztató helye volt Euripidész, Aiszkhülosz és más híres írók is játszottak ezen a szent helyen Egy ősi, szintén Dionüszosznak szentelt templom romjai láthatók a színház előtt, melyek az i.e. 4. században épültek Hadrianus könyvtára Az Akropolisz északi részén, 132-ben hozta létre Hadrianus császár A régészek felfedezték, hogy a komplexum építészeti szempontból nagyon hasonlít a Rómában található Béke templomára. Hadrianus könyvtára Athén polgárai számára egy új, több funkciós közösségi tér és kulturális központ volt Szelek tornya Feltehetően i.e. 40 táján építették ezt a nyolcszögletű, 12 m magas tornyot Külsején több napóra látható, belsejében pedig az Akropoliszról lefolyó víz által működtetett vízóra volt A tetején körbefutó dombormű a szél nyolc istenét ábrázolja, nevét pedig arról kapta, hogy oldalai a városban uralkodó szelek irányába mutatnak Tetején egykor Tritón tengeristen bronzszobra állt, mely mindig mutatta a szélirányt A torony azért is épült ilyen magasra, mert valószínűleg egyfajta meteorológiai állomásként működöt Héphaisztosz temploma Az Agora nyugati részén álló templomot stílszerűen öntödék és kovácsműhelyek vették körbe Periklész újjáépítési programjának ez volt az egyik első épülete és ez a legszebb állapotban fennmaradt dór stílusú templom Görögországban 1300-ban templommá alakították át Az utolsó istentiszteletet 1834. december 13-án tartották falai között, Ottó király városba érkezésének tiszteletére.
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Athén története
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Németh Dominik: Athén alapítása
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : Prezi prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 18
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : 2. verzió
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : PDF dokumentum
O l d a l a k   s z á m a : 19
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 768x431 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 72 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : tömörítetlen
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna