D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : windows_virusok.jpg
C Í M 
F ő c í m : Windows rendszerek támadható pontjai
B e s o r o l á s i   c í m : Windows rendszerek támadható pontjai
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Károlyi
U t ó n é v : Roland
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2017-03-23
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2014-02-02
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A prezi létrehozásának időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y  J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Károlyi Roland
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nyilvános és újrafelhasználható
T É M A 
T é m a k ö r : Számítástechnika, hálózatok
A l t é m a k ö r : Számítástechnika általában
T é m a k ö r : Számítástechnika, hálózatok
A l t é m a k ö r : Internet használat
T é m a k ö r : Számítástechnika, hálózatok
A l t é m a k ö r : Biztonság
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : számítógépes vírus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : számítógépes program
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : vírusölő
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : Támadási lehetőségek Hozzáfűződő vírusok, melyek nem készítenek új "Section Header"-t: A vírus nem készít a szekciótábla (ST) végén egy új szekciófejléc (SH) bejegyzést, viszont hozzáfűzi magát a legutolsó szekció végéhez (a fájl végéhez), majd átjavítja ezen szekció fejlécében (SH), annak méretét (hozzáadja a vírus méretét), így nagyon könnyen képes PE fájlok fertőzésére. Hozzáfűződő vírusok, melyek nem módosítanak "AddressOfEntryPoint"-ot: Az eddigi fertőzési módszerek mindegyike (a companion-t kivéve) módosította a PE fájlok AddressOfEntryPoint mezőjét, ami a program kezdőcímét jelöli a fájlon belül. Ezzel ellentétben ezek a vírusok megnézik, hogy hova mutat az eredeti AddressOfEntryPoint, majd arra a helyre elhelyeznek egy JMP utasítást (előtte az azon a helyen lévő kódot elmentik), amely a vírus kezdőpontjára mutat. A kezdetekben A Windows vírusok rohamos terjedését mutatja az, hogy 1999 márciusában nagyjából százra volt tehető a létező Windows vírusok és átirataik száma. Napjainkra ez a szám megsokszorozódott, nem említve a variánsokat. Szerencsére ezek nagy része csak vírusgyűjteményekben található meg. Támadási lehetőségek A fejléc (Header) fertőzése: A Windows vírusok ezen típusa magát a PE (Portable Executable) fejlécet fertőzi meg. Felülíró (prepending) vírusok: A legkönnyebb és legelsőnek kifejlesztett fertőzési technika a fájlok felülírása. A vírus futtatható fájlokat keres, majd a fájl elejére beszúrja a saját kódját, felülírva a régit. Ez a technika azóta elavult, és nem is volt túl sikeres. "Companion" (sorrendi) fertőzés: Ezen programok exe fájlokat keresnek, majd ha találnak (az esetek többségében nem vizsgálják meg, hogy a talált fájl ténylegesen PE -e), akkor bemásolják magukat abba az alkönyvtárba, ahol az exe-t megtalálták, ugyanolyan néven mint az, csak com kiterjesztéssel Vírus A számítógépvírus fogalmának egyik legfrappánsabb meghatározása még a nyolcvanas évek közepe táján született. Buruzs Tamás ma is érvényes sorait azóta számos számítógépes vírusokról szóló könyv átvette: "A számítógépvírus intelligencia és mesterséges értelem, de erkölcs és érzelem nélkül. Intelligenciáját a programozójától kapta, és annyira lehet erkölcstelen, amennyire a program írója is az. Már ma is lehetséges olyan programot írni, amely belátható időn belül tönkreteheti egy teljes számítógép generáció működését. Például egy vagy két esztendőn belül lehetetlenné tehető, hogy valaki MS-DOS alatt futó programot alkalmazzon. A vírusprogram valójában az élő anyag működését utánzó életképes modell. Olyan, mint a biológiai fegyver, mert miután kiengedték a laboratóriumból, még maga az alkotója is elveszti az ellenőrzést felette." A számítógép védelme A következő eszközökkel lehet védeni a számítógépet a biztonsági fenyegetésektől: Tűzfal . A tűzfal segít megvédeni a számítógépet, megakadályozva, hogy támadók és kártékony szoftverek hozzáférhessenek ahhoz. Vírusvédelem . A vírusvédelmi szoftverek meg tudják védeni a számítógépet a vírusoktól, férgektől és más fenyegetésektől. Kémprogramok és egyéb kártevő programok elleni védelem. A kémprogram-elhárító szoftver segít megvédeni a számítógépet a kémprogramoktól és egyéb nemkívánatos szoftverektől. Windows Update. A Windows képes rendszeresen frissítéseket keresni a számítógép számára, és automatikusan telepítheti is azokat. Az első számítógépes vírus Elkészítője, az akkor (1982) 15 éves iskolás Rich Skrenta volt: a számítógépes partin szerette volna megtréfálni barátait. A gépeken Apple II operációs rendszer futott, s az Elk Cloner nevet kapott vírus floppy lemezen terjedt. Működése alapján ezt a vírust tekinthetjük a boot vírus elődjének. Amikor a számítógép a fertőzött floppy lemezről indult, a vírus bekerült a memóriába, s amikor egy fertőzés mentes lemez került a meghajtóba, akkor oda kimásolódott, így terjedt gépről-gépre. (Már akkor is jelen volt a programok illegális másolása, ezért tudott terjedni.) A megfertőzött gép minden 50-dik indításnál a következő 'poén'-t írta a képernyőre: Elk Cloner: The program with a personality It will get on all your disks It will infiltrate your chips Yes it's Cloner! It will stick to you like glue It will modify RAM too Send in the Cloner! Windows vírusok/ vírusok
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Fülöp Korina: Számítógép vírusok
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : Prezi prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 8
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : 2. verzió
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : PDF dokumentum
O l d a l a k   s z á m a : 9
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x433 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 72 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : tömörítetlen
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna