D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : szamitogepek_felepitese.jpg
C Í M 
F ő c í m : Számítógépek felépítése
B e s o r o l á s i   c í m : Számítógépek felépítése
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Központi egység, perifériák
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Kis
U t ó n é v : Endre
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2017-03-23
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2015-10-01
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A prezi létrehozásának időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y  J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Kis Endre
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nyilvános és újrafelhasználható
T É M A 
T é m a k ö r : Számítástechnika, hálózatok
A l t é m a k ö r : Számítástechnika általában
T é m a k ö r : Számítástechnika, hálózatok
A l t é m a k ö r : Hardver, digitális eszközök
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : számítógép
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : hardver
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : memória
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : periféria
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : adatbeviteli eszköz
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kimeneti egység
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : 5-6. Számítógépek felépítése (központi egység, perifériák) Hardver hardver: A számítástechnikában hardvernek hívják magát a számítógépet és minden megfogható tartozékát. (pl.: billentyűzet, egér, monitor, processzor, alaplap, nyomtató, memória, bővítőkártyák) szoftver: A hardver egységeket működtető, vezérlő programok, adatok összessége. Központi egység A központi egység feladata a számítások végzése, a számítógép többi részének vezérlése (CPU) és az adatok tárolása a gép bekapcsolt állapotában (központi tár). Fizikailag a központi egység az alaplapon helyezkedik el. Ez az áramköri egység köti össze a központi feldolgozó egységet, a központi tárat és az alaplapon lévő csatlakozókon keresztül (slot) a vezérlőkártyáknak nevezett áramköröket. A tápegység a 230V-os hálózati váltóáramból a számítógép számára szükséges 5 és 12 voltos áramot állít elő. Perifériák Minden olyan eszköz, melyet a számítógéphez csatlakozva a működést segíti vagy szolgálja bemeneti: azokat a perifériákat, melyek a számítógépbe történő adatbevitelt biztosítják, bemeneti egységnek nevezzük. Az információ a külvilág felől a számítógép központi egysége felé áramlik. pl.:billentyűzet, egér, szkenner, webkamera, fényképezőgép stb. kimeneti: a kimeneti perifériák láthatóvá teszik az ember számára az információt. pl.: monitor, projektor, nyomtató stb. be - és kimeneti: speciális egység, mely képes adatok bevitelére és kivitelére is, számítógépek közötti kapcsolat biztosítása pl.: háttértároló, kommunikációs eszközök Központi feldolgozóegység (CPU) 3 részből áll: ALU (Arithmetic and Logic Unit): artimetikai és logikai egység, mely a számításokat végzi, CU (Control Unit): vezérlőegység, feladata a számítógép vezérlése regiszterek: azokat az adatokat tárolják, amelyekkel az ALU és a CU éppen dolgozik. Szilícium kristályra integrált, több millió tranzisztort tartalmazó integrált áramkör. 3 jellemzője lehet egy processzornak: - hány bites számokkal képes műveleteket végezni egy lépésben (pl. 64bit) - órajel: szabályos időközönként érkező áramimpulzus (pl. 3,4 GHz) - magok száma: egy tokba hány processzor helyezkedik el 2 fő csoportja van: központi egység perifériák Intel és AMD Központi tár (memória) TK 26-34. ROM (read only memory) csak olvasható memória, tartalmát a gép kikapcsolás után is megőrzi EPROM arra alkalmas eszközzel, pl. ultaibolya fénnyel írható, törölhető flash ROM, memóriakártya, EEPROM elektronikusan írható RAM írható és olvasható memória, tartalmát kikapcsoláskor elveszti. DRAM: olcsóbb, lassabb, tipikusan számítógép memóriája (SD-RAM, DDR) SRAM: gyorsabb, drágább (Cache) Beviteli eszközök Kiviteli eszközök Háttértár Billentyűzet (101-105 gomb) Egér: grafikus felületen használt beviteli eszköz működési szempont szerint: optomechanikus: alján egy golyó érzékeli a mozgást optikai: kibocsátott és visszavert fény változása alapján tájékozódnak további fajtái: vezetékes rádiós hanyattegér (track ball) touchpad Érintőképernyő: érintés helyét jelzi a számítógép felé Botkormány (joystick) Digitális fényképező, okostelefon Lapolvasó (Scanner) Információt jelenít meg a felhasználó számára 2 féle módban működik: alfanumerikus: csak karakterek jeleníthetők meg grafikus: képernyő képpontokra (pixelekre) van felosztva jellemzői: felbontás (pl.:1280x1024) képméret (pl.: 19") oldalarány(pl.: 4:3, 16:9) fajtái: CRT: elektronnyaláb rajzolja fel belülről a képet TFT (LCD, LED): minden képponthoz külön áramköri elem tartozik Monitor Nyomtató Az adatokat papíron jeleníti meg. További kiviteli eszközök: rajzgép, hangfal, projektor stb. Jellemzője a DPI, azt mutatja meg, hogy a nyomtató hány különböző pontot tud elhelyezni egy 1 inch hosszúságú szakaszon. Fajtái: mátrixnyomtató (festékszalag) lézernyomtató (toner) tintasugaras nyomtató (tintapatron) hőnyomtató működési elvük TK 31.oldal Mágneses elven működő háttértár Optikai elven működő háttértár Programjaink, adataink folyamatos tárolására szolgál. További fajtái (EEPROM alapúak): pendrive, SSD Szalagos tárak, floppy lemezek, merevlemezek (HDD, winchester) mágneses alapon működnek. Merevlemez: egy vagy több kör alakú, mágnesezhető réteggel bevont lemez tárolja az adatokat, minden oldalhoz tartozik egy író/olvasó fej. A lemezeken sávok mentén helyezkednek el az adatok, a sávokat szektorokra osztjuk. Jellemzője: tárolókapacitás (pl. 1TB) sebesség (pl. 7200 rpm) A lemezek írása és olvasása optikai elven működik lézerfény segítségével. A felületre eső fénynyaláb vagy visszaverődik (logikai 1) vagy szétszóródik (logikai 0). Az adatok a merevlemeztől eltérően spirálalakban helyezkednek el. Jellemzője: tárolókapacitás: CD 650 v. 700MB, DVD 4,7 v. 8,5 GB írhatóság: CD-R v. DVD-R egyszer, CD RW v. DVD-RW többször
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Kis Endre: Számítógépek fejlődése, Neumann-elv
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Kis Endre: Operációs rendszerek
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : Prezi prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 33
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : 2. verzió
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : PDF dokumentum
O l d a l a k   s z á m a : 33
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x433 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 72 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : tömörítetlen
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna